17 кафизма читать

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Глас 8: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́, Го́споди.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 2: Па́мять их в род и род.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 3: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кафисма семнадцатая

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х

1 Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. 2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его, 3 не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. 4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. 5 Да́бы испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. 6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. 7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. 8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. 9 В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. 10 Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. 11 В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. 12 Благослове́н еси́ Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. 13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. 14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. 15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. 16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. 17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. 18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. 19 Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. 20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. 21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. 22 Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. 23 И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: 24 И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. 25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. 26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: 27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. 28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. 29 Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. 30 Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. 31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. 32 Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. 33 Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: 34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. 35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. 36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. 37 Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. 38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. 39 Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. 40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. 41 И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́ Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. 42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. 43 И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. 44 И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. 45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 46 И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: 47 И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: 48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. 49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. 50 То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. 51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. 52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. 53 Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. 54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. 55 Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. 56 Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 57 Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. 58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. 59 Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. 60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. 61 У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. 62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. 63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. 64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. 65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. 66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. 67 Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. 68 Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. 69 Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. 70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. 71 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. 72 Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

73 Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. 74 Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. 75 Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. 76 Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. 77 Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 78 Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. 79 Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. 80 Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. 81 Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. 82 Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; 83 Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. 84 Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; 85 Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. 86 Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. 87 Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. 88 По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. 89 Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. 90 В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. 91 Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. 92 Яко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. 93 Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

Господи, помилуй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х

94 Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 95 Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. 96 Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. 97 Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. 98 Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. 99 Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. 100 Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 101 От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. 102 От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. 103 Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. 104 От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. 105 Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. 106 Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. 107 Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. 108 Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. 109 Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. 110 Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. 111 Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. 112 Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. 113 Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. 114 Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. 115 Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. 116 Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. 117 Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. 118 Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. 119 Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. 120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. 121 Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя. 122 Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. 123 Очи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. 124 Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. 125 Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. 126 Время сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. 127 Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. 128 Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. 129 Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. 130 Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. 131 Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

132 При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. 133 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. 134 Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. 135 Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. 136 Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. 137 Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. 138 Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́ и и́стину зело́. 139 Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. 140 Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. 141 Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. 142 Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. 143 Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. 144 Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. 145 Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. 146 Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. 147 Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. 148 Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. 149 Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 150 Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. 151 Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. 152 Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. 153 Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. 154 Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. 155 Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. 156 Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 157 Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. 158 Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. 159 Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. 160 Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. 161 Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. 162 Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. 163 Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. 164 Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. 165 Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. 166 Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. 167 Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. 168 Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. 169 Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. 170 Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. 171 Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. 172 Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. 173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. 174 Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. 176 Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

И тропари:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, / и учини́ я в раи́, / иде́же ли́цы святы́х Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Сла́ва: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды.)

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И седален, глас 5:

Поко́й, Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано, / презира́я, я́ко благ, прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый мiру, Христе́ Бо́же, / сы́ны све́та То́ю показа́вый, / поми́луй нас.

Таже, псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 5.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец,

отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / Го́спода.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди.

Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х , в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м , и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, (трижды.)

По традиции также поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Напутствие христианина перед смертью и заупокойные молитвы

В течение всех сорока дней по смерти человека его родные и близкие должны читать Псалтирь. Сколько кафизм в день — зависит от времени и сил читающих, но непременно чтение должно быть ежедневным. Когда прочитана вся Псалтирь, она читается сначала. Только не следует забывать, что после каждой «Славы…» надо читать молитвенное прошение о поминовении усопшего (из «Последования по исходе души от тела»). Многие родные и близкие умершего, ссылаясь на то, что нет времени или не имеют Псалтири, или не умеют читать по-церковнославянски, доверяют это чтение другим (чтецам) за плату или иное вознаграждение. Но молитва будет сильнее, искреннее, чище, если родной или близкий умершему человек будет сам просить Бога о помиловании усопшего.

В третий, девятый, сороковой дни следует читать по усопшему 17-ю кафизму.

В этой кафизме изображается блаженство ходивших в законе Господнем, т.е. блаженство праведных людей, старавшихся жить по заповедям Божиим.

Смысл и значение 118 псалма раскрываются в 19-м стихе: «Пришлец (странник) аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя». Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина дает этому стиху следующее объяснение: «Жизнь на земле есть странствование, путешествие, совершаемое человеком для достижения своего отечества и постоянного, вечного местопребывания. Очевидно, последнее — не на земле, а за гробом. Если же так, то земная жизнь должна быть подготовленном к загробной и к ней может привести только безошибочно избранный на земле путь. Как и где найти последний? Этот путь указан в заповедях Закона. Кто не следует им, тот заблуждается и не достигнет загробной обители, т.е. загробного упокоения, как награды за понесенные труды к его достижению. Здесь — довольно ясное учение о цели земного существования, бессмертии человеческой души и загробном мздовоздаянии».

***

 • Как похоронить и поминать своего близкого? Как действовать, если умер близкий и надо заниматься похоронами? Обстоятельный пошаговый алгоритм действий — Ольга Богданова
 • Как поминать усопших сродников? (ответ на вопрос) — Максим Степаненко
 • Пьяные поминки недопустимы! — Протоиерей Сергий Булгаков
 • Православная Церковь и сектанты. Молитвы за умерших — протоиерей Дмитрий Владыков
 • Поминки: нужна ли покойнику еда? — Александр Моисеенков
 • Митрополит Сергий Страгородский об отпевании инославных, самоубийц, пьяниц и маловерных — Церковь и время
 • Смотрите также наш раздел «Православное учение о смерти»

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный… Трисвятое. Пресвятая Троице… Отче наш…

Тропарь: Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Честное пророка Твоего, Господи, торжество, небо Церковь показа, с человеки ликуют ангели: того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне и присно и во веки веков, аминь. Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего дать ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй. (Сорок раз)

И поклоны по силе.

Приидите, поклонимся… (Трижды)

И псалмы:

Псалом 118

Блажени непорочнии в путь, ходящий в законе Господни. Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззакония, в путех Его ходиша. Ты заповедал еси заповеди Твоя сохранити зело. Дабы исправилися путие мои, сохранити оправдания Твоя. Тогда не постыжуся, внегда призрети ми на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоея. Оправдания Твоя сохраню: не остави мене до зела. В чесом исправит юнейший путь свой? Внегда сохранити словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини мене от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу Тебе. Благословен еси. Господи, научи мя оправданием Твоим. Устнама моима возвестих вся судьбы уст Твоих. На пути свидений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве. В заповедех Твоих поглумлюся, и уразумею пути Твоя. Во оправданиих Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздаждь рабу Твоему: живи мя, и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя. Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя на всякое время. Запретил еси гордым: прокляти уклоняющиися от заповедей Твоих. Отыми от мене понос и уничижение, яко свидений Твоих взысках. Ибо седоша князи, и на мя клеветаху, раб же Твой глумляшеся во оправданиих Твоих. Ибо свидения Твоя поучение мое есть, и совети мои оправдания Твоя. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих, и услышал мя еси: научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от мене, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся свидением Твоим, Господи, не посрами мене. Путь заповедей Твоих текох, егда разширил еси сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Вразуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. Приклони сердце мое во свидения Твоя, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видети суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. Отыми поношение мое, еже непщевах, яко судьбы Твоя благи. Се, возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему, и отвещаю поношающым ми слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинна до зела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну, в век и в век века. И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о свидениих Твоих пред цари, и не стыдяхся. И поучахся в заповедех Твоих, яже возлюбих зело: и воздвигох руце мои к заповедем Твоим, яже возлюбих, и глумляхся во оправданиих Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, ихже упование дал ми еси. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордии законопреступоваху до зела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пета бяху мне оправдания Твоя на месте пришельствия моего. Помянух в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи: рех сохранити закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим: помилуй мя по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя, и возвратих нозе мои во свидения Твоя. Уготовихся и не смутихся сохранити заповеди Твоя. Ужя грешник обязашася мне, и закона Твоего не забых. Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. Причастник аз есмь всем боящымся Тебе и хранящым заповеди Твоя. Милости Твоея, Господи, исполнь земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедем Твоим веровах. Прежде даже не смиритимися, аз прегреших, сего ради слово Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысящ злата и сребра.

Слава…

Кафизма разбита на 3 «Славы», на каждой «Славе» читать:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (Трижды).

Господи, помилуй (Трижды).

Молитвенное прошение за усопшею (См. в конце кафизмы).

Слава Отцу и Сыну и СвятомуДуху, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Руце Твои сотвористе мя и создасте мя, вразуми мя, и научуся заповедем Твоим. Боящиися Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и войстинну смирил мя еси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой Поучение мое есть. Да постыдятся гордии, яко неправедно беззаконноваша на мя, аз же поглумлюся в заповедех Твоих.

Да обратят мя боящиися Тебе и водящии свидения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиих Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои в слово Твое, глаголюще: когда утешиши мя? Зане бых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых. Колико есть дний раба Твоего? Когда сотвориши ми от гонящих мя суд? Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина; неправедно погнаша мя, помози ми. Вмале не скончаша мене на земли, аз же не оставих заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя, и сохраню сведения уст Твоих. Во век, Господи, слово Твое пребывает на Небеси. В род и род истина Твоя. Основал еси землю, и пребывает. Учинением Твоим пребывает день: яко всяческая работна Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем. Во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси.

Слава:

Твой есмь аз, спаси мя: яко оправданий Твоих взысках. Мене ждаша грешницы погубити мя, свидения Твоя разумех. Всякия кончины видех конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, яко в век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко свидения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякаго пути лукава возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил ми еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя: паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех: сего ради возненавидех всяк путь неправды. Светильник ногама моима закон Твой, я свет стезям моим. Кляхся, и поставих сохранити судьбы правды Твоей. Смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст моих благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положиша грешницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих. Наследовах свидения Твоя во век, яко радование сердца моего суть. Приклоних сердце мое, сотворити оправдания Твоя в век за воздаяние. Законопреступныя возненавидех, закон же Твой возлюбих. Помощник мой и Заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитеся от мене лукавнующии, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами мене от чаяния моего. Помози ми, и спасуся, и поучуся во оправданиих Твоих выну. Уничижил еси вся отступающыя от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Преступающыя непщевах вся грешныя земли, сего ради возлюбих свидения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя: от судеб бо Твоих убояхся. Сотворих суд и правду, не предаждь мене обидящым мя. Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают мене гордии. Очи мои исчезосте во спасение Твое и в слово правды Твоея: сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправаданием Твоим научи мя. Раб Твой есмь аз: вразуми мя, и увем свидения Твоя. Время сотворити Господеви: разориша закон Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидех. Дивна свидения Твоя: сего ради испыта я душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста моя отверзох, и привлекох дух, яко заповедай Твоих желах.

Слава:

Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходища водная изведосте очи мои: понеже не сохраних закона Твоего.. Праведен еси, Господа, и прави суди Твои. Заповедал еси правду свидения Твоя, и истину зело. Истаяла мя есть ревность Твоя: яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. Юнейший аз есмь и уничижен: оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда во век, и закон Твой истина. Скорби и нужды обретоща мя: заповеди Твоя поучение мое. Правда свидения Твоя в век: вразуми мя, и жив буду. Воззвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдания Твоя взыщу. Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню свидения Твоя. Предварих в безгодии и воззвах, на словеса Твоя уповах. Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей: по судьбе Твоей живи мя. Приближишася гонящий мя беззаконием: от закона же Твоего удалишася. Близ еси Ты, Господи, и вси путие Твои истина. Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основал я еси. Виждь смирение мое, и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой, и избави мя: словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасение, яко оправданий Твоих не взыскали. Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгонящии мя и стужающии ми: от свидений Твоих не уклонихся. Видех неразумевающыя и истаях: яко словес Твоих не сохранила. Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих: Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и во век вся судьбы правды Твоея. Князи погнаша мя туне: и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть многу. Неправду возненавидех и омерзих: закон же Твой возлюбих. Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоея. Мир мног любящым закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя свидения Твоя, и возлюби я зело. Сохраних заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи: по словеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя: и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не забых.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллйлуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

Господи помилуй (Трижды).

Молитвенное прошение за усопшего

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек), и яко Благ и Человеколюбец отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечная муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо И согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими, яко Щедр, упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

По 17-й кафизме:

Трисвятое, по Отче наш…

И тропари, глас 2-й

Согреших к Тебе, Спасе, яко блудный сын: приими мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, Боже.

Слава: Зову к Тебе, Христе Спасе, мытаревым гласом: очисти мя якоже онаго, и помилуй мя, Боже.

И ныне: Богородице, не презри мя требующа заступления Твоего: на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Господи, помилуй (40 раз).

Молитва

Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец, и милости Бог, от земли создавый человека, и показавый его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнена убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее возсоздавый его во Христе Твоем и возведый на Небеса: благодарю Тя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя ищущым в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнути со беззаконии моими. Ныне убо, Многомилостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти грешнаго, но обращения ожидаяй и приемляй: Иже низверженныя исправляяй, сокрушенныя исцеляяй, обрати и мене к покаянию, и низвержаннаго исправи, и сокрушеннаго исцели: помяни Твоя щедроты, и яже от века Твою непостижимую благость и моя безмерная забуди беззакония, яже делом, и словом, и мыслию соверших: разреши ослепление сердца моего, и даждь ми слезы умиления на очищение скверны мысли моея. Усльши, Господи, вонми, Человеколюбче, очисти, Благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу свободи. И нектому да содержит мя грех: ниже да возможет на мя боритель демон, ниже к своему хотению да ведет мя, но державною Твоею рукою, его владычества исхитивый мя, Ты царствуй во мне, Благий и Человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воли. И подаждь ми неизреченною благостию сердца очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи мене в преполовение дний моих, ниже неисправлену и неготову душу мою восхитиши: но соверши мя Твоим совершенством, и тако мя настоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз неприступныя Твоея славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими, в нихже освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Напутствие христианина перед смертью и заупокойные молитвы:

 • Кончина человека и приготовление усопшего к погребению
 • Молитва за умирающего
 • Молитва по исходе души из тела
 • Канон молебный от лица человека с душею разлучающегося и не могущаго глаголати
 • Канон молебный ко Господу Иисусу Христу и Пречистой Богородице Матери Господни при разлучении души от тела всякого православного
 • 17-я кафизма (поминальная), читаемая в дни особого поминовения усопших. Значение 17-й кафизмы
 • Последование панихиды
 • Чин литии (заупокойное поминовение), совершаемой мирянином дома и на кладбище
 • Акафист за умершего
 • Молитва за всякого усопшего
 • Молитвы за всех в вере скончавшихся православных христиан
 • Молитва ко Пресвятой Богородице об усопших
 • Молитва Ангелу хранителю усопшего
 • Молитва родителей за умерших детей
 • Молитва детей за умерших родителей
 • Молитва вдовицы за супруга
 • Молитва вдовца за супругу
 • Молитва за благодетелей, особенно руководивших к добродетели
 • Молитва за наставников и воспитателей
 • Молитва за усопших пастырей Православной Церкви
 • Молитва о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных
 • Моление о том, чтобы Бог даровал нам усердие к молитве за усопших и принял бы её
 • Молитва о упокоении скончавшихся после тяжкой и продолжительной болезни
 • Молитва о скончавшихся в состоянии душевного заболевания
 • Молитва за усопших внезапною (скоропостижною) смертию
 • Молитва за скончавшихся вне своего Отечества, за безродных и убогих
 • Молитва за умерших обидевших и ненавидевших нас
 • Канон преподобному Паисию Великому об избавлении от мук умерших без покаяния

Шрифт

В Православной Церкви с древних времен существует благочестивый обычай чтения самими верующими Псалтири по усопшим. Книга Псалмов Пророка царя Давида входит в состав Ветхого Завета и состоит из 150 псалмов. Без чтения псалмов не обходится ни одна служба в храме, псалмы – это наши молитвы в скорби, в бедствиях, в покаянии, в радости, в благодарения Господа. Псалтирь разделена на 20 частей, называемых кафизмами. Кафизма, в свою очередь состоит из трех частей (трех «Слав»), и каждая из этих частей оканчивается чтением молитвы «Слава Отцу, и Сыну и святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Аллилуиа (3 раза)». Псалтирь – изданную отдельно Книгу Псалмов вместе с молитвами и указаниями также можно приобрести в храме. Такое чтение будет соблюдением древней, общераспространенной церковной традиции.

В течение всех сорока дней по смерти человека его родные и близкие должны читать Псалтирь. Сколько кафизм в день — зависит от времени и сил читающих, но непременно чтение должно быть ежедневным. Когда прочитана вся Псалтирь, она читается сначала. Только не следует забывать, что после каждой «Славы…» надо читать молитвенное прошение о поминовении усопшего (из «Последования по исходе души от тела»). Многие родные и близкие умершего, ссылаясь на то, что нет времени или не имеют Псалтири, или не умеют читать по-церковнославянски, доверяют это чтение другим (чтецам) за плату или иное вознаграждение. Но молитва будет сильнее, искреннее, чище, если родной или близкий умершему человек будет сам просить Бога о помиловании усопшего.

В третий, девятый, сороковой дни следует читать по усопшему 17-ю кафизму.

В этой кафизме изображается блаженство ходивших в законе Господнем, т.е. блаженство праведных людей, старавшихся жить по заповедям Божиим.

Смысл и значение 118 псалма раскрываются в 19-м стихе: «Пришлец (странник) аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя». Толковая Библия под ред. А.П. Лопухина дает этому стиху следующее объяснение: «Жизнь на земле есть странствование, путешествие, совершаемое человеком для достижения своего отечества и постоянного, вечного местопребывания. Очевидно, последнее — не на земле, а за гробом. Если же так, то земная жизнь должна быть подготовленном к загробной и к ней может привести только безошибочно избранный на земле путь. Как и где найти последний? Этот путь указан в заповедях Закона. Кто не следует им, тот заблуждается и не достигнет загробной обители, т.е. загробного упокоения, как награды за понесенные труды к его достижению. Здесь— довольно ясное учение о цели земного существования, бессмертии человеческой души и загробном мздовоздаянии».

Перевод профессора Павла Александровича Юнгерова

118. Аллилуия.

Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны изучающие откровения Его: всем сердцем взыщут Его. Не делающие беззакония по путям Его ходят. Ты повелел заповеди Твои твердо хранить. О если бы направлялись пути мои к сохранению оправданий Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Исповедаюсь Тебе в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Оправдания Твои сохраню, не оставь меня совершенно. Чем (руководясь) юный исправит путь свой? Хранением слов Твоих. Всем сердцем я взыскал Тебя, не удали меня от заповедей Твоих. В сердце моем я скрыл слова Твои, чтобы не согрешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня оправданиям Твоим! Устами моими я возвещал все изречения уст Твоих. На пути откровений Твоих я наслаждался, как бы (владея) всеми богатствами. О заповедях Твоих буду рассуждать и размышлять о путях Твоих. Оправданиям Твоим поучусь, не забуду слов Твоих. Воздай рабу Твоему, оживи меня, и я сохраню слова Твои. Открой очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришелец я на земле, не скрой от меня заповедей Твоих. С любовью во всякое время душа моя желает судов Твоих. Ты остановил гордых, прокляты уклоняющиеся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и унижение, ибо я взыскал откровения Твои. Ибо вот сели князья и на меня клеветали, раб же Твой размышлял об оправданиях Твоих. Откровения Твои – поучение для меня, и советники мои – оправдания Твои. Прилипла к земле душа моя, оживи меня по слову Твоему. Пути мои я возвестил, и Ты услышал меня: научи меня оправданиям Твоим. Путь оправданий Твоих дай мне уразуметь, и я буду размышлять о чудесах Твоих. Воздремала душа моя от уныния, укрепи меня словами Твоими. Путь неправды удали от меня и согласно закону Твоему помилуй меня. Путь истины избрал я и судов Твоих не забыл. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не посрами меня. По пути заповедей Твоих я шел, когда Ты расширил сердце мое. Поставь для меня законом, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу его всегда. Вразуми меня, и я исследую закон Твой и сохраню его всем сердцем моим. Наставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я восхотел ее. Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к лихоимству. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, на пути Твоем оживи меня. Поставь слово Твое для раба Твоего в страх пред Тобою. Удали от меня поношение мое, которое я (постоянно) видел, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал заповедей Твоих: правдою Твоею оживи меня. И да сойдет на меня милость Твоя, Господи, по слову Твоему, спасение Твое. И я дам ответ поносящим меня, ибо я уповал на слова Твои. Не отнимай совершенно слова истины от уст моих, ибо на суды Твои я уповал. И я сохраню закон Твой всегда, в век и во век века. И ходил я свободно, ибо заповеди Твои взыскал. И говорил об откровениях Твоих пред царями и не стыдился. И поучался в заповедях Твоих, которые я сильно возлюбил. И простирал я руки мои к заповедям Твоим, которые я возлюбил, и размышлял об оправданиях Твоих. Вспомни слова Твои рабу Твоему, на которые Ты велел мне уповать. Это утешило меня в унижении моем, ибо слово Твое оживляло меня. Гордые до крайности преступали закон, а я не уклонялся от закона Твоего. Я вспоминал суды Твои от века, Господи, и утешался. Печаль объяла меня при виде грешников, оставляющих закон Твой. Оправдания Твои были мне песнями на месте странствования моего. Вспоминал я (и) ночью имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Это было со мною, ибо я оправдания Твои взыскал. Часть моя – Ты, Господи; (посему) я сказал: (должно) хранить закон Твой. Помолился я пред лицем Твоим всем сердцем моим: помилуй меня по слову Твоему! Помышлял я о путях Твоих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Приготовился я без смущения хранить заповеди Твои. Сети грешников опутали меня, но закона Твоего я не забыл. В полночь я вставал славить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим заповеди Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля, оправданиям Твоим научи меня. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Благости, наказанию и разумению научи меня, ибо я веровал Твоим заповедям. До уничижения моего я погрешал, посему слово Твое храню. Благ Ты, Господи, и по благости Твоей научи меня оправданиям Твоим. Умножилась против меня неправда гордых, я же всем сердцем моим вникну в заповеди Твои. Отвердело, как (сгустившееся) молоко, сердце их, а я закону Твоему поучался. Благо мне, что Ты смирил меня, чтобы я научился оправданиям Твоим. Закон уст Твоих лучше для меня тысяч золота и серебра.

Слава

Руки Твои сотворили меня и создали меня: вразуми меня, и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возвеселятся, ибо я на слова Твои уповал. Я уразумел, Господи, что суды Твои – правда, и (что) Ты справедливо смирил меня. Да будет милость Твоя в утешение мне, по слову Твоему рабу Твоему! Да сойдут на меня щедроты Твои, и жив буду, ибо закон Твой – поучение для меня. Да постыдятся гордые за то, что несправедливо беззаконие совершали по отношению ко мне, а я буду размышлять о заповедях Твоих. Да обратят меня боящиеся Тебя и ведающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, да не постыжусь! Истаевает душа моя (ожидая) спасения Твоего; на слова Твои я уповал. Истаевают очи мои (ожидая) спасения Твоего: когда утешишь меня? Ибо я стал как мех на морозе; (но) оправданий Твоих не забыл. Сколько остается дней раба Твоего? Когда сотворишь мне суд (избавив) от гонителей моих? Поведали мне законопреступники (свои) рассуждения, но это – не закон Твой, Господи. Все заповеди Твои – истина, неправедно гнали меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил заповедей Твоих. По милости Твоей оживи меня, и сохраню откровения Твоих уст. Во век слово Твое, Господи, пребывает на небе, В род и род – истина Твоя. Ты основал землю, и она пребывает. По установлению Твоему пребывает день, ибо все служит Тебе. Если бы закон Твой не был утешением для меня, я погиб бы в уничижении моем. Во век не забуду оправданий Твоих, ибо ими Ты оживил меня.

Я – Твой, спаси меня, ибо я оправдания Твои взыскал. Меня ожидали грешники, чтобы погубить меня, (а) я уразумел откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, (но) заповедь Твоя чрезвычайно широка. Как возлюбил я закон Твой, Господи! Во всякий день он – поучение для меня. Заповедью Твоею Ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она – на век моя. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо откровения Твои – поучение для меня. Я стал сведущ более старцев, ибо заповеди Твои взыскал! От всякого лукавого пути я удерживал ноги мои, чтобы хранить слова Твои. От судов Твоих я не уклонился, ибо Ты даровал мне закон. Как сладки гортани моей слова Твои! Слаще меда для уст моих. Из заповедей Твоих я получил разумение, посему я возненавидел всякий путь неправды. Светильник ногам моим – закон Твой и свет путям моим. Поклялся я и постановил – хранить суды правды Твоей. Я уничижен до крайности, Господи, оживи меня, по слову Твоему. К добровольным (обетам) уст моих благоволи, Господи, и судам Твоим научи меня. Душа моя в руках Твоих всегда, и закона Твоего я не забыл. Грешники расставили сеть мне, но я от заповедей Твоих не уклонился. Я принял откровения Твои, как наследие, на век, ибо они – радость сердца моего. Я приклонил сердце мое к исполнению оправданий Твоих на век, ради воздаяния. Законопреступников я возненавидел, закон же Твой возлюбил. Ты – мой помощник и заступник, на слова Твои я уповал. Удалитесь от меня, лукавые, и я буду поучаться в заповедях Бога моего. Заступись за меня по слову Твоему, и буду жить, и не посрами меня в чаянии моем. Помоги мне, и спасусь, и буду поучаться оправданиям Твоим. Уничижил Ты всех, отступающих от оправданий Твоих, ибо неправедно помышление их. Преступниками признал я всех грешников земли, посему возлюбил откровения Твои. Пригвозди к страху Твоему плоть мою, ибо я боялся судов Твоих. Я творил суд и правду, не предай меня обижающим меня. Защити раба Твоего ко благу (его), дабы не клеветали на меня гордые. Очи мои истаяли (ожидая) спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданиям Твоим научи меня. Я – раб Твой: научи меня, и узнаю откровения Твои. Время действовать Господу: уничтожили закон Твой. А я возлюбил заповеди Твои более золота и топаза. Посему ко всем заповедям Твоим я направлялся, всякий путь неправды возненавидел. Дивны откровения Твои, посему углублялась в них душа моя. Явление слов Твоих просвещает и вразумляет младенцев. Уста мои я открыл и привлек в себя Дух, ибо заповедей Твоих я возжелал.

Слава

Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Стопы мои направь по слову Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избавь меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твои. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданиям Твоим. Источники вод извели очи мои, ибо я не сохранил закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и правы суды Твои. В откровениях Твоих Ты заповедал правду и совершенную истину. Истаяла меня ревность по Тебе, ибо забыли слова Твои враги мои. Слово Твое весьма пламенно, и раб Твой возлюбил его. Молод я и уничижен, (но) оправданий Твоих не забыл. Правда Твоя – правда во век, и закон Твой – истина. Скорби и нужды постигли меня, заповеди Твои – утешение мое. Откровения Твои – правда во век: вразуми меня и жив буду. Я воззвал всем сердцем моим: услышь меня, Господи! Оправдания Твои взыщу. Я воззвал к Тебе: спаси меня! И сохраню откровения Твои. Предварял я в безвремении и взывал, (ибо) на слова Твои уповал. Предваряли очи мои утро, чтобы поучаться словам Твоим. Голос мой услышь, Господи, по милости Твоей, по суду Твоему оживи меня. Приблизились преследующие меня беззаконно, от закона же Твоего они удалились. Близок Ты, Господи, и все пути Твои – истина. От начала я узнал из откровений Твоих, что Ты утвердил их на век. Воззри на уничижение мое и избавь меня, ибо закона Твоего я не забыл. Рассуди дело мое и избавь меня, ради слова Твоего оживи меня. Далеко от грешников спасение, ибо оправданий Твоих они не взыскали. Велики щедроты Твои, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и притеснителей, но от откровений Твоих я не уклонился. Видел я неразумных и сокрушался, что слов Твоих они не хранили. Зри, как я возлюбил заповеди Твои. Господи! По милости Твоей оживи меня. Начало слов Твоих – истина и во век все суды правды Твоей. Князья преследовали меня без вины, а слов Твоих боялось сердце мое. Я буду радоваться о словах Твоих, как нашедший большую добычу. Неправду возненавидел я и возгнушался, а закон Твой возлюбил. Семикратно днем я хвалил Тебя за праведные суды Твои. Мир велик у любящих закон Твой, и нет им соблазна. Чаял я спасения Твоего, Господи, и заповеди Твои возлюбил. Хранила душа моя откровения Твои и сильно возлюбила их. Сохранил я заповеди Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою, Господи. Да приблизится моление мое к Тебе, Господи, по слову Твоему, вразуми меня. Да войдет прошение мое к Тебе, Господи, по слову Твоему, избавь меня. Изольют уста мои песнь, когда научишь меня оправданиям Твоим. Возвестит язык мой слова Твои, ибо все заповеди Твои правда. Да будет рука Твоя во спасение мне, ибо заповеди Твои я возлюбил. Возжелал я спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое. Жива будет душа моя и восхвалит Тебя, и суды Твои помогут мне. Я заблудился, как овца погибшая, взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл.

Слава

Молитвы после 17 кафизмы:

По 17-й кафисме. Трисвятое. Таже тропари, глас 2:

Согреших к Тебе, Спасе, яко блудный сын: приими мя, Отче, кающагося, и помилуй мя, Боже.

Слава

Зову к Тебе, Христе Спасе, мытаревым гласом: очисти мя якоже онаго и помилуй мя, Боже.

И ныне

Богородице, не презри мя требующа заступления Твоего: на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Владыко Господи Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец, и милости Бог, от земли Создавый человека, и Показавый его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое Имя Твое на земли, и исторгнена убо преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее Возсоздавый его во Христе Твоем, и Возведый на Небеса: благодарю Тя, яко умножил еси на мне величие Твое, и не предал мя еси врагом моим в конец, исторгнути мя ищущым в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнути со беззаконии моими. Ныне убо, Многомилостиве и Любоблаже Господи, не хотяй смерти грешнаго, но обращения ожидаяй, и приемляй: Иже низверженныя исправляяй, сокрушенныя исцеляяй, обрати и мене к покаянию, и низверженнаго исправи, и сокрушеннаго исцели: помяни Твоя щедроты, и яже от века Твою непостижимую благость и моя безмерная забуди беззакония, яже делом и словом, и мыслию соверших: разреши ослепление сердца моего, и даждь ми слезы умиления на очищение скверны мысли моея. Услыши, Господи, вонми, Человеколюбче, очисти, Благоутробне, и от мучительства во мне царствувщих страстей окаянную мою душу свободи. И не ктому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя боритель демон, ниже к своему хотению да ведет мя, но державною Твоею рукою, его владычества исхитивый мя, Ты царствуй во мне, Благий и Человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воли. И подаждь ми неизреченною благостию сердца очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни, дарованием Святого Твоего Духа. И не возведи мене в преполовение, дний моих, ниже неисправлену и неготову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и тако мя настоящаго жития изведи, яко да невозбранно прошед начала и власти тьмы, Твоею благодатию узрю и аз неприступныя Твоея славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими, в нихже освятися, и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *