Акафист единоумершему

Аудио:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй (12 раз). Слава, и ныне:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу (поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон.)

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же (трижды).

Го́споди, поми́луй (трижды).

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй и поле́зное всем подава́яй, еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея́, раб Твои́х): на Тя бо упова́ние возложи́ (возложи́ша), Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое́му да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 8-й

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м, имярек, да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Слава: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учини́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й рабу́ Твоему́ преста́вленному, имярек.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живота́ и сме́рти.

Слава: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец всели́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Твоего́ в Небе́сных селе́ниих.

Го́споди, поми́луй (трижды).

Поко́й, Спа́се наш, с пр́аведными раба́ Твоего́, и сего́ всели́ во дворы Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне: Богородичен: От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Соше́дый в преиспо́дняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Никто́же без греха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и грехи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Слава: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том озари́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

И ныне: Родила́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Госпоже́, преста́вльшемуся рабу́ Твоему́ пода́ти поко́й.

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имы́й живота́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, поко́й и живо́т.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Слава: Просвети́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умоли́ Сы́на Твоего́, Де́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, всели́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Слава: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава и ныне:

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка: земни́и у́бо от земли́ созда́хомся и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, пощади́ ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, причти́ с ни́ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Влады́ку Христа́ ро́ждшая всех Бо́га, вла́сти те́мныя возду́шнаго кня́зя изба́ви, Де́во, ду́шу преста́вльшагося в ве́ре и воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не, прегреше́ния оста́ви, Христе́ Бо́же, и не осуди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бре́мя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х всели́ ду́шу его́, воспе́вшаго Тебе́, Христе́ Спа́се: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его во ве́ки.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа.

Слава: Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х причти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Твоего́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо жезл нарече́ Тя, ин же дверь восто́чную, ов же го́ру челове́ки несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с. Тем Тя, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Несть никто́же, Милосе́рде, и́же не согреши́ в челове́цех, то́кмо Ты Еди́н, Иису́се Христе́, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Твоего́ от прегреше́ний, вчини́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо живо́т еси́ и поко́й, и свет, и весе́лие всех, Тебе́ благоугоди́вших.

Слава: Удиви́ся все естество́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын сый Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршия оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живы́х, я́ко Благ, всели́.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо помо́щницу и́мамы, земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем (поклон).

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, присноблаже́нную и пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Заупокойная лития для чтения мирянами1

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава, и ныне:

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Тропари, глас 4-й

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, ду́шу раба́ Твоего́, Спа́се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упоко́й.

И ны́не: Еди́на Чи́стая и Непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мени ро́ждшая, моли́ спасти́ся душе́ его́.

Го́споди, поми́луй (40 раз).

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго усопшего раба Твоего, имярек, и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, имярек, Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем (поклон).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.(поклон).

Го́споди, поми́луй (трижды).

Го́споди, благослови́ (поклон).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой душу раба Твоего, имярек, в безконечныя веки, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Рабу Божию, имярек, усопшему вечная память, вечная память, вечная память.

И читаем трижды тропарь с поклонами:

Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего, имярек (поклон), и елико в житии сем яко человек согреши, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости его и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастника учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Примечание

1 Здесь лития является завершением заупокойного канона, но ее можно читать отдельно и дома, и на кладбище. Тогда начинаем ее словами: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Молиться за усопших родных и близких людей – один из добрых обычаев христианства. В священном тексте, который читается верующим, вложен глубокий смысл. Это любовь к почившему, желание, чтобы его душа была чиста от грехов. Многие считают, что дороговизна памятника на кладбище и поминки с яствами на столе – лучшее, что можно сделать для умершего человека. На самом деле, это не так. Истинную Благодать Господа Бога человеческая душа получает только тогда, когда ее помнят и ставят за нее свечки в церкви, читая акафист за единоумершего.


Значение акафиста за единоумершего

После смерти человек не может помолиться за самого себя. Вот почему самые близкие должны приходить в церковь и молиться Богу за все грехи того, кто находится в ином мире.

Акафист – это специальное песнопение, особый гимн, который следует читать только стоя. Мытарства – это то, что происходит с душой каждого человека, когда он умирает. Длится все это в течение 40 мучительных дней. Первые 3 дня душа только у своего гроба, рядом со всеми родственниками. С 3 по 9 день – она витает и разглядывает то, что ждет ее на небе. А до 40 дня начинаются самые сложные мучения и страдания, которые, кажется, длятся целую вечность.

Здесь стоить помнить, что для усопшего человека не столь важно, каков его памятник, что-то материальное не становится больше приоритетным. Душа должна почувствовать себя хорошо, соединиться с другими, очиститься от земных грехов и стать одной из духов.

Как же тогда помогает акафист за единоумершего? Это своего рода помощь, которая так важна тем, кто покинул землю. Акафист помогает душе начать новый правильный путь. Родные просят у Господа Бога прощения за усопшего, молят его о помиловании и скорейшего отправления в рай. Вот почему читать акафист крайне важно хотя бы потому, что душе близкого будет намного легче пережить эти 40 ужасных дней мытарства.

Текст акафиста за единоумершего

Кондак 1

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Икос 1

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 2

Яко безутешная горлица носится душа над юдолию земною, созерцая с высоты божественного разумения грехи и соблазны минувшаго пути, горько скорбя о каждом невозвратном дне, ушедшем без пользы, но помилуй раба Твоего, Владыко, да внидет он в покой Твой, взывая: Аллилуиа.

Икос 2

Если Ты страдал о всем мире, если Ты проливал слезы и кровавый пот о живых и мертвых, то кто нас удержит от молитвы за усопшаго. Подражая Тебе, сошедшему даже до ада, молимся о спасении раба Твоего.

Иисусе, жизни Подателю, озари его светом Твоим.

Иисусе, да будет он едино с Тобою и Отцем.

Иисусе, всех призываяй в виноградник Твой, не забуди озарити его светом Твоим.

Иисусе, щедрый Раздаятелю вечных наград, яви его светом чертога Твоего.

Иисусе, верни душе его благодатныя силы первозданныя чистоты.

Иисусе, да умножатся во имя его добрыя дела.

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственною отрадою.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 3

Связанный узами плоти раб Твой падал греховно, но дух его томился по Твоей вечной правде и святости, ныне же, когда немощь плотская скована могильным тлением, да вознесется душа его превыше солнца к Тебе Всесвятому и воспоет песнь избавления: Аллилуиа.

Икос З

Верховный апостол Твой в холодную нощь у костра трижды отрекся от Тебе и Ты спасл еси его. Единый ведый человеческого естества немощь, прости и рабу Твоему (имярек) многовидныя отпадения от воли Твоея.

Иисусе, всели его там, где нет заблуждений.

Иисусе, избави его от тягостных терзаний совести.

Иисусе, да сгинет навеки память грехов.

Иисусе, соблазнов юности его не помяни.

Иисусе, от тайных беззаконий очисти его.

Иисусе, осени его тихим светом спасения.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 4

Бури жизни миновали, страдания земные окончены, безсильны враги с их злобою, но сильна любовь, избавляющая от вечного мрака и спасающая всех, о ком возносится Тебе дерзновенная песнь: Аллилуиа.

Икос 4

Ты без числа милосерд к нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к подвигу спасающей любви Твоей, но Симон Киринейский помогал нести Крест Тебе Всесильному, так и ныне благости Твоей угодно спасение близких совершать с участием нашим.

Иисусе, Ты заповедал друг друга тяготы носити.

Иисусе, союз любви положивый между мертвыми и живыми.

Иисусе, да послужат подвиги любящих во спасение рабу Твоему (имярек).

Иисусе, услыши его вопль сердечный, возносимый нашими устами.

Иисусе, в наших слезах приими его покаяние.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 5

Боже, да будет принят Тобою его предсмертный вздох сокрушения, якоже мольба благоразумнаго разбойника. Он угас на жизненном кресте, дай наследовать ему Твоя обетования, якоже тому: «Аминь, глаголю тебе, со Мною будеши в раю», где сонмы раскаявшихся грешников радостно поют: Аллилуиа.

Икос 5

За нас Распятый, за нас измученный, простри руку с Твоего Креста, каплями крови Твоея безследно смой излитыя согрешения его, благообразною Твоею наготою согрей обнаженную осиротевшую душу.

Иисусе, Ты знал его жизнь до рождения и возлюбил его.

Иисусе, Ты видел его из далече с высоты Креста Твоего.

Иисусе, Ты простирал ему в даль грядущему изъязвленные объятия Твои.

Иисусе, Ты Взывал о прощении его на кровавой Голгофе.

Иисусе, Ты кротко умирал за него в тяжких муках.

Иисусе, претерпевый во гробе положение, освяти его могильный покой.

Иисусе воскресший, вознеси ко Отцу озлобленную миром и Тобою спасенную душу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 6

Спит он вечным сном могилы, но душа его не дремлет, чает Тебя Господи, жаждет Тебя вечного Жениха. Да исполнятся на умершем слова Твои: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, имать живот вечный». Дай ему ясти от манны сокровенныя и пети у Престола Твоего: Аллилуиа.

Икос 6

Смерть разлучила со всеми ближними, стала дальше душа, знаемии сокрушаются, и токмо Ты Един остался близок. Разрушились преграды плоти и Ты открылся в неприступном величии Божества с ожиданием ответа.

Иисусе, Любовь превыше всякого разумения, помилуй раба Твоего.

Иисусе, удаляясь от Тебя, он тяжко страдал.

Иисусе, прости неверность его сердца. Иисусе, обманутые надежды рождали тоску по Тебе.

Иисусе, вспомни те часы, когда душа его трепетала восторгом Твоим.

Иисусе, дай скончавшемуся неземную радость и покой.

Иисусе, единый верный, неизменный, приими его.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 7

Веруем, что недолгой будет разлука наша. Мы хороним тебя, как на ниве зерно, ты произрастешь в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов твоих, а дела добрые там просияют, где семена добра приносят нетленные плоды, где души святые поют: Аллилуиа.

Икос 7

Когда уделом умершего станет забвение, когда образ его поблекнет в сердцах и время изгладит место с могилою и ревность молитвы о нем, тогда Ты не остави его, дай отраду одинокой душе.

Иисусе, Твоя любовь не охладевает.

Иисусе, неистощимо Твое благоволение.

Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкви да омоются грехи его приношением Жертвы Безкровной.

Иисусе, предстательством всех святых даруй ему благодать молитвы о живых.

Иисусе, во дни испытаний наших приими его ходатайство о нас.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 8

Будем молиться со слезами, когда память об усопшем мучительно свежа, будем поминать имя его в нощи и во дни, раздавая милостыню, питая гладных, из глубины души взывая: Аллилуиа.

Икос 8

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцал у Престола Агнца Божия великое множество людей, облеченных в белые ризы: это те, кто пришел от великой скорби. Они радостно служат Богу день и ночь, и Бог обитает с ними, и не коснется их мука.

Иисусе, причти к ним и раба Твоего (имярек).

Иисусе, он много страдал и томился.

Иисусе, известны Тебе все горькие часы и тягостные минуты его.

Иисусе, на земли он имел печали и скорби, дай на небе отраду.

Иисусе, услади его от источников живыя воды.

Иисусе, отыми всяку слезу от очей его.

Иисусе, всели его, где не опаляет, но живит солнце правды Твоея.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 9

Кончено странствование земное, какой благодатный переход в мир Духа, какое созерцание новых неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в отечество свое, где светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа.

Икос 9

Если отблеск и след Твой полагает сияние на лице смертных, то каков же Ты Сам. Если плоды Твоих рук так прекрасны, и земля, отражающая только тень Твою, полна невыразимым величием, то каков же невидимый лик Твой. Открой славу Твою усопшему рабу Твоему (имярек).

Иисусе, обостри его слух к восприятию Твоего Божества.

Иисусе, обостри его слух к разумению небесных.

Иисусе, да будет его радость преисполненная.

Иисусе, подкрепи его надеждою встречи в обителях блаженных.

Иисусе, дай нам почувствовать благодатную силу заупокойной молитвы.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 10

Отче наш, скончавшагося в Царствие Твое приими, где нет греха и зла, где нерушима Святая воля, где в сонмах чистейших душ и непорочных ангелов святится Твое благодатное имя и благоухает хвала: Аллилуиа.

Икос 10

В тот день ангелы поставят Престол Твой, Судие, и Ты возсияеши во славе Отца Твоего, неся воздаяние всякому человеку. О, воззри тогда милостиво на смиреннаго раба Твоего (имярек), рцы ему: «Прииди одесную Мене».

Иисусе, яко Бог власть имаши оставляти грехи.

Иисусе, прости его согрешения забытыя или стыдом утаенныя.

Иисусе, отпусти беззакония немощи и неведения.

Иисусе, избави его от несвятимых глубин адскаго отчаяния.

Иисусе, да унаследует он Твои животворящия обетования.

Иисусе, сопричти его благословенным Отца Твоего.

Иисусе, дай ему во веки нескончаемое блаженство.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 11

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшему солнцевидные врата райские, да встретят его с ликованием соборы праведных и святых, сонмы близких и любящих его, да возрадуются о нем светоносные ангелы Твои, да узрит он и Присноблаженную Матерь Твою там, где победно звучит: Аллилуиа.

Икос 11

Под дыханием Твоим оживают цветы, воскресает природа, пробуждаются сонмы мельчайших тварей, Твой взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее лучей солнечных. Ты из праха земного воскресил бренную плоть человеческую к расцвету вечной нетленной жизни весны, тогда озари и раба Твоего (имярек) светом милостей Твоих.

Иисусе, в Твоей деснице благоволение и жизнь.

Иисусе, во взоре Твоем свет и любовь.

Иисусе, избави усопшего от вечныя смерти духовныя.

Иисусе, он уснул с надеждою, подобно Нилу-реке пред холодной зимой.

Иисусе, пробуди его, когда терния земли облекутся цветом вечности.

Иисусе, да не омрачит ничто земное его последнего сна.

Иисусе, Счастье Неизменное и цель нашего бытия.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 12

Христе! Ты — Царство Небесное, Ты — земля кротких, Ты — обитель многих, Ты — питие совершенно новое, Ты — одеяние и венец преподобных, Ты — ложе упокоения святых, Ты — Сладчайший Иисусе! Тебе подобает хвала: Аллилуиа.

Икос 12

Под образом тихих садов неземной красоты, и светлых как солнце обителей и в великолепии небесных песнопений Ты открыл нам блаженство любящих Тя.

Иисусе, да внидет раб Твой в радость Твою.

Иисусе, облеки его сиянием славы Отца.

Иисусе, просвяти его озарением Духа Святаго.

Иисусе, да услышит он неизреченную песнь Херувимов.

Иисусе, да будет он восходить от славы в славу.

Иисусе, да узрит он Тебя лицем к лицу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 13

О, Женише Безсмертный, в полночь греха и неверия грядый с небес со ангелами судити миру всему. Отверзи двери славного чертога Твоего рабу Твоему (имярек), да в безчисленных сонмах святых во веки поет: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Господом данный Ангеле…» и 1-й кондак «Избранный Ходатаю».

Икос 1

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 1

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

О том, как правильно читать акафист за единоумершего

Конечно, лучше посещать церковь и читать акафист там во время службы. Священнослужители говорят, что лучшее время для зачитки – после произнесения Батюшкой канона Святому, после заупокойной литии. Но если такой возможности нет, то можно встать перед иконами и произнести акафист дома.

Перед главным текстом за усопшего важно прочитать самые основные молитвы, это как подготовка к главному. Чтобы точнее узнать о том, какие молитвы необходимы перед акафистом, стоит спросить у Батюшки в церкви их правильный порядок. Единственное правило для всех: чтение молитвы после смерти близкого в течение 40 дней, чтение молитвы перед годовщиной за 40 дней. Есть некоторые церковные праздники, читка акафиста в которые запрещена:

  • Светлая седмица;
  • Страстная седмица;
  • Пасха.

Настрой человека должен быть чистым, чтобы душа почувствовала теплоту и поддержку. Расслабленное состояние и лень – не самый подходящий момент для чтения акафиста. Здесь важно собраться и уделить некоторое время душе близкого человека. Не стоит относиться к усопшему так, будто его и правда больше нет рядом. Физически его не может быть, но духовно – он присутствует всегда.

  • Акафист Предтече Иоанну Крестителю
  • Акафист «Слава Богу за все» —
  • Акафист Серафиму Саровскому — https://bogolub.info/akafist-serafimu-sarovskomu-chitat-i-slushat-tekst-onlajn/

Не нужно пропускать строки акафиста во время его чтения, необходимо соблюдать все четкие правила и произносить молитву от самого начала до конца, завершая все специальным текстом. Так же, если в доме нет икон – это не беда. Акафист можно зачитать перед окном или с закрытыми глазами. Вслух или про себя – неважно, так как душа усопшего в любом случае услышит обращение, а Господь всегда находится рядом и внимает каждое произнесенное слово.

Как правильно держать траур по усопшим

Канон о усопших многих

Моли́твами святы́х отец наших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибежище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе́ мятежна. Плещма Свои́ма осенит тя, и под криле Его наде́ешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убои́шися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Паде́т от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не прибли́жится. Оба́че очи́ма твои́ма смотриши и воздаяние грешников узриши. Я́ко Ты, Го́споди, упование мое́; Вы́шняго положил еси́ прибежище твое́. Не прии́дет к тебе зло, и рана не прибли́жится тел еси́ твоему. Я́ко Ангелом Своим запове́сть о тебе, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На руках возмут тя, да не когда преткне́ши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя упова́, и избавлю и́: покры́ю и́, я́ко позна и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Те́бе, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубиною мудрости человеколюбие вся стро́яй и полезная всем подаваяй, Еди́не Соде́телю, упокой, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упование возложи́ша, Творца и Зиждителя и Бо́га нашего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Те́бе и стену, и пристанище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Егоже родила еси́, Богоро́дице Безневе́стная, верных спасение.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей милости Твоей, и по множеству щедрот Твои́х очи́сти беззаконие мое́. Наипаче омый мя от беззако́ния моего, и от греха моего очи́сти мя. Я́ко беззаконие мое́ аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Те́бе единому согреши́х и лукавое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда суди́ти Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресе́х роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси́, безвестная и тайная премудрости Твоей явил ми еси́. Окропи́ши мя иссопом, и очи́щуся, омы́еши мя, и паче снега убелю́ся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смире́нныя. Отврати лице Твое́ от грех моих, и вся беззако́ния моя очи́сти. Сердце чисто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови во утробе моей. Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Духа Твоего́ Святаго не отыми от мене́. Воздаждь ми радость спасения Твоего́ и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Те́бе обратятся. Избави мя от кровей, Бо́же, Бо́же спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я́ко аще бы восхотел еси́ жертвы, дал бых у́бо, всесожжения не благоволи́ши. Жертва Бо́гу дух сокруше́н, сердце сокруше́нно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Го́споди, благоволением Твоим Сиона, и да сози́ждутся стены Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Канон, глас 1-й Песнь 1

Ирмос: Твоя́ победительная десница боголе́пно в крепости прославися: та бо, Безсме́ртне, я́ко всемогущая проти́вныя сотре́, израильтяном путь глубины новосоде́лавшая.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Врата смерти и верей, Твоею сме́ртию сокрушил еси́ Безсме́ртне, врата отверзи, Влады́ко, паче ума безсме́ртия усопшим, молитвами страстотерпец Твои́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Да Боже́ственнаго живота сподобимся, соше́л еси́ к смерти, той же испрове́рг сокровища, нас оттуду извле́кл еси́; ны́не же, Жизнодавче, преставленныя упокой.

Сла́ва: Ты мое́ тле́нное же и мертвенное восприи́м, в нетление обле́кл еси́, и к безконе́чному житию и блаженному возне́сл еси́, иде́же я́ко щедр, и́хже приял еси́, упокой.

И ны́не: Рождшую е́же от Бо́га Божие Слово, ве́рнии воспои́м: Та бо Всечи́стая путь жизни умершим бысть, ю́же я́ко Богоприе́мницу и Богородицу, прославим.

Песнь 3

Ирмос: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа немощь, и ми́лостивно в не воображся, препояши мя с высоты силою, е́же вопи́ти Те́бе Святы́й: одушевле́нный храме неизрече́нныя славы Твоея, Человеколю́бче.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Я́ко Един благ сый, я́ко Един многомилостив, я́же благоче́стно к Те́бе отше́дшия, в небесных селе́ниих упокой, иде́же неизрече́нная радость и наслаждение, и иде́же собор мученический веселится.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Ты Един явился еси́ на земли́, Спасе мой, безгрешен, И́же грехи́ мира взе́мляй я́ко милосерд; от мира сего преставльшихся верою, ду́ши упокой во дворех святы́х Твои́х, в сладости раи́стей, Человеколю́бче.

Сла́ва: Смерти державу низлож, живот некончаемый всем верным источил еси́ Влады́ко; в том у́бо учини благочестно отше́дшия, презирая безмерная прегрешения, и прощая грехи́ их, Человеколю́бче.

И ны́не: Без се́мене зачат, Чистая, Слово присносущное, плотски к нам пришедшее, и смерти крепость разорившее, и ме́ртвым воскресение и жизнь вечную Своим милосердием дарующее.

Седален, глас 6-й

Вои́стинну суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе мяте́тся всяк земнородный, я́коже рече́ Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде́же вкупе царие и нищий. Те́мже, Христе́ Бо́же, преставльшияся упокой, я́ко Человеколюбец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, во время живота моего не оста́ви мене́, человеческому предстательству не вве́ри мя, но Сама заступи и поми́луй мя.

Песнь 4

Ирмос: Гору тя благодатию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Аввакум усмотри́в очи́ма, из Те́бе изыти Израилеву провозглашайте Свято́му во спасение наше и обновление.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Умертвив ад непобедимою Твоею силою, вмене́н был еси́ в ме́ртвых, Един сый свободь, Христе́, ду́ши свободи́ благочестивых, и е́же в нем осуждения, святы́х мученик мольбами.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

И́же всех сый я́ко Владыка, противодостойную иже от Адама Твоего́ заколе́ния, избаву дал еси́ и цену; те́мже молимся Твоим щедротам, преставлыпияся упокой, согрешений подай оставление.

Сла́ва: Приял еси́, Спасе мой, е́же во гробе положение; и я́же во гробе́х жи́ти осужде́нныя мертвецы, я́ко Бог, воскресил еси́. Ныне же жизни при́сносущныя сподо́би преставленныя, я́ко Един Человеколюбец.

И ны́не: Спасе́ся род человеческий рождеством Твоим: Ты бо родила еси́ нам ипостасный Живот, смерти потребление и к жизни соде́ловающий восход, Богороди́тельнице пренепорочная Владычице.

Песнь 5

Ирмос: Просветйвый сиянием пришествия Твоего́, Христе́, и освети́вый Крестом Твоим мира концы, сердца просвети светом Твоего́ богоразумия, православно поющих Тя.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Исцеляли от ада сме́ртнаго, смерть прият, и смерти жало притупил еси́; но Сам упокой, и́хже приял еси́, Жизнодавче, мученик мольбами.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Умерщвления и тления челове́ки свободи́вый, ду́ши верно преставленных учини́ во дво́рех святы́х Твои́х, отнюдуже отбеже́ вейка скорбь, и веселие водворяется.

Сла́ва: Рай у́бо с Тобою повешенному, я́ко отве́рзл еси́, ны́не приими́ ду́ши, Влады́ко, к Те́бе верою преставльшияся, подай им в Церкви первенец водвори́тися.

И ны́не: Избавляющи на Тя надежды державу имущих, к пристанищу Боже́ственныя воли тихо настави, Матерним Твоим дерзновением к Сы́ну Твоему, благословенная Всенепоро́чная.

Песнь 6

Ирмос: Обыде нас последняя бездна, несть избавляли, вмени́хомся я́ко овцы заколе́ния, спаси люди Твоя́, Бо́же наш: Ты бо крепость немотствующих и исправление.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Я́ко милосерд, преставленным даруй прегрешений прощение, и вечное наслаждение подая, иде́же сияет лица Твоего́ светлость, и озаряет страстотерпцы Твоя́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

И́же крбвию от ребр Твои́х исте́кшею мир искупил еси́, верою усо́пшия у́бо, Христе́, изба́ви честными Страстьмй Твоими, Ты бо цену за всех Себе дал еси́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

И́же создавши мя рукама пречи́стыма пе́рвее, и дух даровавши, и к земли́ низпадша зле, паки обновивши краснейте, ны́не ду́ши преставльшихся Сам упокой.

Сла́ва: Чертогу Твоему светоносному, Го́споди, всели́ти сподоби, я́же в вере к Те́бе усопшия, тех презирая прегрешения, я́ко благ и милосерд и многомилостив.

И ны́не: Пое́м Тя, Благословенная Чистая, Еяже ра́ди нам возсия, сущим во тьме и сени смертней, правды незаходи́мое Солнце, Ты бо нашего спасения хода́таица была еси́.

Кондак, глас 8-й

Со святыми упокой, Христе́, ду́ши раб Твои́х, ид еже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконе́чная.

Икос

Сам Един еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и создавый человека; земни́и у́бо от земли́ создахомся и в землю ту́южде пойдем, я́коже повелел еси́, Создавши мя и реки́й ми: я́ко земля еси́ и в землю отыдеши, аможе вси челове́цы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмос: Те́бе, умную, Богоро́дице, пещь разсмотряем ве́рнии: я́коже бо отроки спасе три Превозносимый, мир обнови, во чреве Твое́м всецел, хвальный отце́в Бог, и препрославлен.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Сиянии пречи́стыя славы Твоей озари́тися, Христе́, подавай, от бури мирски́я к Те́бе отше́дшим, и тех сподоби с мученики взывати Те́бе: хвалимый отце́в Бо́же, благословен еси́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Нов Адам вои́стинну быв, Адамов Соде́телю, И́же клятву бо Адамову Един потребил еси́. Те́мже молимся Те́бе: преставленный упокой в сладости раи́стей, Христе́, я́ко Един милосерд.

Сла́ва: И́же нашу естественную немощь Един све́дый я́ко Бог, благ же и милостив, вся, и́хже преставил еси́, иде́же свет незаходи́мый присещает лица Твоего́, учини́, Христе́, хвалимый отце́в Бо́же и препрославлен.

И ны́не: Закона сени, и древняя гадания Твоим преидоша рождеством Богомати, Ты бо нам Боже́ственныя благодати Свет возсияла еси́; и́мже древних избавихомся долгов, Чистая, воспевающе Бо́га препрославленнаго.

Песнь 8

Ирмос: В пещи о́троцы Израилевы, я́коже в горниле добротою благочестия чисте́е злата блещахуся, глаго́люще: благословите, вся дела Господня, Господа, по́йте и превозносите во вся ве́ки.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Скверну всю Твои́х рабов усо́пших, Твоего́ человеколюбия росою отмыв, Тя пе́сньми воспевати сподо́би: благословите, вся дела Господня, Господа, по́йте и превозносите Его во вся ве́ки.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Предстоятели, Спасе, десныя, верою оправдав молитвами страстотерпец, я́же преставил еси́ ве́рныя, покажи поющия: благословите, вся дела Господня, Господа, по́йте и превозносите Его во вся ве́ки.

Сла́ва: И́же смерти и живота име́яй всякую власть, я́же верою усо́пшия Твоего́ сияния улучи́ти благоволи, взывающия: благословите, вся дела Господня, Господа, по́йте и превозносите Его во ве́ки.

И ны́не: Спасения ходатаица нам была еси́, Всенепорочная, и в непреходи́мыя ве́ки пребывания же и светлости; Те́бе, Де́во чистая, при́сно вся дела благословим и превозносим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Образ чи́стаго рождества Твоего́ огнепали́мая купина показа неопальная; и ны́не на нас напастей свирепеющую угаси́ти молимся пещь, да Тя, Богоро́дице, непрестанно величаем.

Припев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Пощади я́ко Бог человеколюбив и милостив Твое́ создание и упокой в селе́ниих святы́х Твои́х, иде́же мученицы вси веселятся, верою преставленныя от временных, Многоми́лостиве.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Име́яй милостей бездну, препобеждающую рабов Твои́х прегрешения, и́хже, прие́м, избра, упокой в не́дрех Авраамлих, Человеколю́бче, и с Лазарем во свет Твой всели.

Сла́ва: Избавитель и Спас быв роду человеческому, распятия ра́ди, я́же ны́не от нас преставил еси́, я́ко Благодатель, наслаждения Боже́ственнаго сподоби, и живота нетле́ннаго, и веселия и светлости.

И ны́не: О я́же паче ума чудес Твои́х! Ты бо, Де́во, едина всем, иже под солнцем, подала еси́ разуме́ти новейшее чудо,

Пречистая, Твоего́ рождества недоуме́ннаго; те́мже Тя вси величаем.

Достойно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богородицу, При́сноблаже́нную и Пренепорочную и Матерь Бо́га нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истле́ния Бо́га Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. (Поклон)

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 4-й

Со ду́хи праведных скончавшихся ду́ши раб Твои́х, Спасе, упокой, сохраняя их во блаженней жизни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.

В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твой упокоеваются, упокой ду́ши раб Твои́х, я́ко Един еси́ Человеколюбец.

Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы окованных разреши́вый, Сам и ду́ши раб Твои́х упокой.

И ны́не: Едина чистая и непорочная Де́во, Бо́га без се́мене рождшая, моли спасти́ся душам их.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Молитва

Помяни, Го́споди Бо́же наш, в вере и наде́жди живота ве́чнаго усо́пших раб Твои́х (имена), и я́ко благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи́, и потребляли неправды, ослаби, оста́ви, и прости́ вся вольная их согрешения и невольная, возставляя я во святое второе пришествие Твое́ в причастие вечных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́роваша, и́стиннаго Бо́га и Человеколюбца; я́ко Ты еси́ воскресение и живот, и покой рабом Твоим (имена), Христе́ Бо́же наш, и Те́бе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отце́м, и с Пресвятым Духом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истле́ния Бо́га Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сыне Божий, молитвами Пречи́стыя Твоей Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святы́х поми́луй и упокой ду́ши раб Твои́х (имена) и всех православных христиан в безконе́чныя ве́ки, я́ко благ и человеколюбец, аминь.

Рабом Божиим преставльшимся, отце́м и братиям на́шим и всем православным христианом, о ни́хже и поминание творим, вечная память. (Трижды)

Читаем трижды тропарь с поклонами: Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х (поклон), и елико в житий сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколюбец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя муки изба́ви (поклон), Небесному Царствию причастники учини́ (поклон), и душам на́шим полезная сотвори (поклон).

Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти и столько же перед годовщиной смерти.

Кондак 1 />

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Икос 1/>

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 2/>

Яко безутешная горлица носится душа над юдолию земною, созерцая с высоты божественного разумения грехи и соблазны минувшаго пути, горько скорбя о каждом невозвратном дне, ушедшем без пользы, но помилуй раба Твоего, Владыко, да внидет он в покой Твой, взывая: Аллилуиа.

Икос 2/>

Если Ты страдал о всем мире, если Ты проливал слезы и кровавый пот о живых и мертвых, то кто нас удержит от молитвы за усопшаго. Подражая Тебе, сошедшему даже до ада, молимся о спасении раба Твоего.

Иисусе, жизни Подателю, озари его светом Твоим.

Иисусе, да будет он едино с Тобою и Отцем.

Иисусе, всех призываяй в виноградник Твой, не забуди озарити его светом Твоим.

Иисусе, щедрый Раздаятелю вечных наград, яви его светом чертога Твоего.

Иисусе, верни душе его благодатныя силы первозданныя чистоты.

Иисусе, да умножатся во имя его добрыя дела.

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственною отрадою.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 3/>

Связанный узами плоти раб Твой падал греховно, но дух его томился по Твоей вечной правде и святости, ныне же, когда немощь плотская скована могильным тлением, да вознесется душа его превыше солнца к Тебе Всесвятому и воспоет песнь избавления: Аллилуиа.

Икос З/>

Верховный апостол Твой в холодную нощь у костра трижды отрекся от Тебе и Ты спасл еси его. Единый ведый человеческого естества немощь, прости и рабу Твоему (имярек) многовидныя отпадения от воли Твоея.

Иисусе, всели его там, где нет заблуждений.

Иисусе, избави его от тягостных терзаний совести.

Иисусе, да сгинет навеки память грехов.

Иисусе, соблазнов юности его не помяни.

Иисусе, от тайных беззаконий очисти его.

Иисусе, осени его тихим светом спасения.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 4/>

Бури жизни миновали, страдания земные окончены, безсильны враги с их злобою, но сильна любовь, избавляющая от вечного мрака и спасающая всех, о ком возносится Тебе дерзновенная песнь: Аллилуиа.

Икос 4/>

Ты без числа милосерд к нам. Ты единый Избавитель, что мы прибавим к подвигу спасающей любви Твоей, но Симон Киринейский помогал нести Крест Тебе Всесильному, так и ныне благости Твоей угодно спасение близких совершать с участием нашим.

Иисусе, Ты заповедал друг друга тяготы носити.

Иисусе, союз любви положивый между мертвыми и живыми.

Иисусе, да послужат подвиги любящих во спасение рабу Твоему (имярек).

Иисусе, услыши его вопль сердечный, возносимый нашими устами.

Иисусе, в наших слезах приими его покаяние.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 5/>

Боже, да будет принят Тобою его предсмертный вздох сокрушения, якоже мольба благоразумнаго разбойника. Он угас на жизненном кресте, дай наследовать ему Твоя обетования, якоже тому: «Аминь, глаголю тебе, со Мною будеши в раю», где сонмы раскаявшихся грешников радостно поют: Аллилуиа.

Икос 5/>

За нас Распятый, за нас измученный, простри руку с Твоего Креста, каплями крови Твоея безследно смой излитыя согрешения его, благообразною Твоею наготою согрей обнаженную осиротевшую душу.

Иисусе, Ты знал его жизнь до рождения и возлюбил его.

Иисусе, Ты видел его из далече с высоты Креста Твоего.

Иисусе, Ты простирал ему в даль грядущему изъязвленные объятия Твои.

Иисусе, Ты Взывал о прощении его на кровавой Голгофе.

Иисусе, Ты кротко умирал за него в тяжких муках.

Иисусе, претерпевый во гробе положение, освяти его могильный покой.

Иисусе воскресший, вознеси ко Отцу озлобленную миром и Тобою спасенную душу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 6/>

Спит он вечным сном могилы, но душа его не дремлет, чает Тебя Господи, жаждет Тебя вечного Жениха. Да исполнятся на умершем слова Твои: «Ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь, имать живот вечный». Дай ему ясти от манны сокровенныя и пети у Престола Твоего: Аллилуиа.

Икос 6/>

Смерть разлучила со всеми ближними, стала дальше душа, знаемии сокрушаются, и токмо Ты Един остался близок. Разрушились преграды плоти и Ты открылся в неприступном величии Божества с ожиданием ответа.

Иисусе, Любовь превыше всякого разумения, помилуй раба Твоего.

Иисусе, удаляясь от Тебя, он тяжко страдал.

Иисусе, прости неверность его сердца. Иисусе, обманутые надежды рождали тоску по Тебе.

Иисусе, вспомни те часы, когда душа его трепетала восторгом Твоим.

Иисусе, дай скончавшемуся неземную радость и покой.

Иисусе, единый верный, неизменный, приими его.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 7/>

Веруем, что недолгой будет разлука наша. Мы хороним тебя, как на ниве зерно, ты произрастешь в иной стране. Да погибнут в могиле плевелы грехов твоих, а дела добрые там просияют, где семена добра приносят нетленные плоды, где души святые поют: Аллилуиа.

Икос 7/>

Когда уделом умершего станет забвение, когда образ его поблекнет в сердцах и время изгладит место с могилою и ревность молитвы о нем, тогда Ты не остави его, дай отраду одинокой душе.

Иисусе, Твоя любовь не охладевает.

Иисусе, неистощимо Твое благоволение.

Иисусе, в неумолкаемых мольбах Церкви да омоются грехи его приношением Жертвы Безкровной.

Иисусе, предстательством всех святых даруй ему благодать молитвы о живых.

Иисусе, во дни испытаний наших приими его ходатайство о нас.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 8/>

Будем молиться со слезами, когда память об усопшем мучительно свежа, будем поминать имя его в нощи и во дни, раздавая милостыню, питая гладных, из глубины души взывая: Аллилуиа.

Икос 8/>

Тайнозритель Иоанн Богослов созерцал у Престола Агнца Божия великое множество людей, облеченных в белые ризы: это те, кто пришел от великой скорби. Они радостно служат Богу день и ночь, и Бог обитает с ними, и не коснется их мука.

Иисусе, причти к ним и раба Твоего (имярек).

Иисусе, он много страдал и томился.

Иисусе, известны Тебе все горькие часы и тягостные минуты его.

Иисусе, на земли он имел печали и скорби, дай на небе отраду.

Иисусе, услади его от источников живыя воды.

Иисусе, отыми всяку слезу от очей его.

Иисусе, всели его, где не опаляет, но живит солнце правды Твоея.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 9/>

Кончено странствование земное, какой благодатный переход в мир Духа, какое созерцание новых неведомых миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в отечество свое, где светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа.

Икос 9/>

Если отблеск и след Твой полагает сияние на лице смертных, то каков же Ты Сам. Если плоды Твоих рук так прекрасны, и земля, отражающая только тень Твою, полна невыразимым величием, то каков же невидимый лик Твой. Открой славу Твою усопшему рабу Твоему (имярек).

Иисусе, обостри его слух к восприятию Твоего Божества.

Иисусе, обостри его слух к разумению небесных.

Иисусе, да будет его радость преисполненная.

Иисусе, подкрепи его надеждою встречи в обителях блаженных.

Иисусе, дай нам почувствовать благодатную силу заупокойной молитвы.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 10/>

Отче наш, скончавшагося в Царствие Твое приими, где нет греха и зла, где нерушима Святая воля, где в сонмах чистейших душ и непорочных ангелов святится Твое благодатное имя и благоухает хвала: Аллилуиа.

Икос 10/>

В тот день ангелы поставят Престол Твой, Судие, и Ты возсияеши во славе Отца Твоего, неся воздаяние всякому человеку. О, воззри тогда милостиво на смиреннаго раба Твоего (имярек), рцы ему: «Прииди одесную Мене».

Иисусе, яко Бог власть имаши оставляти грехи.

Иисусе, прости его согрешения забытыя или стыдом утаенныя.

Иисусе, отпусти беззакония немощи и неведения.

Иисусе, избави его от несвятимых глубин адскаго отчаяния.

Иисусе, да унаследует он Твои животворящия обетования.

Иисусе, сопричти его благословенным Отца Твоего.

Иисусе, дай ему во веки нескончаемое блаженство.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 11/>

Владыко Всеблагий, да отверзятся усопшему солнцевидные врата райские, да встретят его с ликованием соборы праведных и святых, сонмы близких и любящих его, да возрадуются о нем светоносные ангелы Твои, да узрит он и Присноблаженную Матерь Твою там, где победно звучит: Аллилуиа.

Икос 11/>

Под дыханием Твоим оживают цветы, воскресает природа, пробуждаются сонмы мельчайших тварей, Твой взор светлее весенних небес, Твоя любовь, Иисусе, теплее лучей солнечных. Ты из праха земного воскресил бренную плоть человеческую к расцвету вечной нетленной жизни весны, тогда озари и раба Твоего (имярек) светом милостей Твоих.

Иисусе, в Твоей деснице благоволение и жизнь.

Иисусе, во взоре Твоем свет и любовь.

Иисусе, избави усопшего от вечныя смерти духовныя.

Иисусе, он уснул с надеждою, подобно Нилу-реке пред холодной зимой.

Иисусе, пробуди его, когда терния земли облекутся цветом вечности.

Иисусе, да не омрачит ничто земное его последнего сна.

Иисусе, Счастье Неизменное и цель нашего бытия.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 12/>

Христе! Ты — Царство Небесное, Ты — земля кротких, Ты — обитель многих, Ты — питие совершенно новое, Ты — одеяние и венец преподобных, Ты — ложе упокоения святых, Ты — Сладчайший Иисусе! Тебе подобает хвала: Аллилуиа.

Икос 12/>

Под образом тихих садов неземной красоты, и светлых как солнце обителей и в великолепии небесных песнопений Ты открыл нам блаженство любящих Тя.

Иисусе, да внидет раб Твой в радость Твою.

Иисусе, облеки его сиянием славы Отца.

Иисусе, просвяти его озарением Духа Святаго.

Иисусе, да услышит он неизреченную песнь Херувимов.

Иисусе, да будет он восходить от славы в славу.

Иисусе, да узрит он Тебя лицем к лицу.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 13/>

О, Женише Безсмертный, в полночь греха и неверия грядый с небес со ангелами судити миру всему. Отверзи двери славного чертога Твоего рабу Твоему (имярек), да в безчисленных сонмах святых во веки поет: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Господом данный Ангеле…» и 1-й кондак «Избранный Ходатаю».

Икос 1/>

Господом данный Ангеле хранителю святый, прииди помолиться о рабе твоем, егоже на всех путех жизни сопровождал, хранил и наставлял еcи, воззови с нами ко Спасу Всещедрому.

Иисусе, истреби рукописание грехов раба Твоего (имярек).

Иисусе, уврачуй его язвы душевные.

Иисусе, да не будет на земли горьких воспоминаний о нем.

Иисусе, сего ради помилуй огорчавших его и обиженных им.

Иисусе покрый его несовершенства светоносною ризою Твоего искупления.

Иисусе, возвесели его милосердием Твоим.

Иисусе неизреченный, великий и чудный, явися ему Сам.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Кондак 1 />

Избранный Ходатаю и Первосвященниче, о спасении мира грешнаго душу Свою положивый, давый нам власть чадами Божиими быти и обитати в невечернем дни Царствия Твоего! Даруй прощение и вечную радость усопшему, о немже с мольбою взываем Ти: Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего.

Сохранить в Word
Сохранить в PDF

КАНОН О УСОПШЕМ (УСОПШЕЙ)

Канон, глас 8-й

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м, имярек, да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Слава: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учини́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й рабу́ Твоему́ преста́вленному, имярек.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живота́ и сме́рти.

Слава: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец всели́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Твоего́ в Небе́сных селе́ниих.

При чтении панихиды повторяем ирмос:

Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди…

Го́споди, поми́луй (40 раз)

и молитву:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ имярек и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ имярек Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6-й

Вои́стинну суета́ вся́ческая, житие́ же сень и со́ние, и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, я́коже рече́ Писа́ние; егда́ мир приобря́щем, тогда́ во гроб всели́мся, иде́же вку́пе ца́рие и ни́щий. Те́мже, Христе́ Бо́же, преста́вльшагося упоко́й, я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне: Богородичен:

Всесвята́я Богоро́дице, во вре́мя живота́ мое́го не оста́ви мене́, челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Соше́дый в преиспо́дняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Никто́же без греха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и грехи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Слава: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том озари́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

И ныне: Родила́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Госпоже́, преста́вльшемуся рабу́ Твоему́ пода́ти поко́й.

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имы́й живота́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, поко́й и живо́т.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Слава: Просвети́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умоли́ Сы́на Твоего́, Де́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, всели́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Слава: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

При чтении панихиды повторяем ирмос:

Молитву пролию ко Господу…

Го́споди, поми́луй (40 раз)

и молитву:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ имярек и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ имярек Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8-й: Со святы́ми упоко́й…

Икос: Сам Еди́н еси Безсмертный…

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, пощади́ ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, причти́ с ни́ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Влады́ку Христа́ ро́ждшая всех Бо́га, вла́сти те́мныя возду́шнаго кня́зя изба́ви, Де́во, ду́шу преста́вльшагося в ве́ре и воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не, прегреше́ния оста́ви, Христе́ Бо́же, и не осуди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бре́мя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х всели́ ду́шу его́, воспе́вшаго Тебе́, Христе́ Спа́се: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его во ве́ки.

Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Господа.

Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х причти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Твоего́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо жезл нарече́ Тя, ин же дверь восто́чную, ов же го́ру челове́ки несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее небе́с. Тем Тя, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Несть никто́же, Милосе́рде, и́же не согреши́ в челове́цех, то́кмо Ты Еди́н, Иису́се Христе́, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Твоего́ от прегреше́ний, вчини́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо живо́т еси́ и поко́й, и свет, и весе́лие всех, Тебе́ благоугоди́вших.

Слава: Удиви́ся все естество́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын сый Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршия оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живы́х, я́ко Благ, всели́.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо помо́щницу и́мамы, земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *