Час 3 и 6

Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 16:

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́. Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псалом 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва, тропарь дне.

И ны́не: Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Кондак святаго, или прилучившагося праздника.

Го́споди, поми́луй, (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Священник : Благословен Бог наш…

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный… Трисвятое по «Отче наш».

Священник: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне. Приидите, поклонимся… (трижды).

Псалом 16

Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, oчи мои да видита правоты. Искусил eси сердце мое, посетил eси нощию, искусил мя eси, и не обретеся во мне неправда. Яко да не возглаголют уста моя дел человеческих, за словеса устен Твоих аз сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз воззвах, яко услышал мя eси, Боже, приклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаяй уповающыя на Тя от противящихся деснице Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу oка, в крове крилу Твоeю покрыеши мя. От лица нечестивых острастших мя, врази мои душу мою одержаша. Тук свой затвориша, уста их глаголаша гордыню. Изгонящии мя ныне обыдоша мя, oчи свои возложиша уклонити на землю. Объяша мя яко лев готов на лов и яко скимен обитаяй в тайных. Воскресни, Господи, предвари я и запни им, избави душу мою от нечестиваго, oружие Твое от враг руки Твоея. Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишася сынов, и оставиша останки младенцeм своим. Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явити ми ся славе Твоей.

Псалом 24

К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеют ми ся врази мои, ибо вси терпящии Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконнующии вотще. Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог Спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моея, и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоея, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположит согрешающым на пути. Наставит кроткия на суд, научит кроткия путем Своим. Вси путие Господни милость и истина, взыскающым завета Его, и свидения Его. Ради имене Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек бояйся Господа? Законоположит eму на пути, eгоже изволи. Душа eго во благих водворится, и семя eго наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Виждь смирение мое, и труд мой, и остави вся грехи моя. Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя. Сохрани душу мою, и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя. Незлобивии и правии прилепляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей eго.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (3) Господи, помилуй. (3)

Слава: Тропарь праздника.

И ныне, Богородичен: Богородица, Ты – Лоза истинная:

Богородичен

Богородице, Ты еси лоза истинная, / возрастившая нам Плод живота, / Тебе молимся: / молися, Владычице, со святыми апостолы / помиловати души наша.

Богородица, Ты – Лоза истинная, / возрастившая нам жизни Плод; / Тебя умоляем: ходатайствуй, Владычица, / с Апостолами и всеми святыми / о помиловании душ наших.

Господь Бог благословен, / благословен Господь день дне, / поспешит нам Бог спасений наших, / Бог наш, Бог спасати.

Господь Бог благословен, благословен Господь на всякий день, даст успех нам Бог спасения нашего. Бог наш – Бог во спасение.

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш:

Господи, помилуй, 40.

Иже на всякое время и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый, Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне, Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Во всякое время и на всякий час принимающий поклонение и прославление на небе и на земле Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, милосерднейший, любящий праведных и милующий грешных, всех призывающий ко спасению обещанием будущих благ! Сам, Господи, прими в час сей и наши молитвы и направь жизнь нашу к заповедям Твоим: души наши освяти, тела очисти, помышления исправь, мысли очисти и избавь нас от всякой скорби, бед и муки. Огради нас святыми Твоими Ангелами, чтобы ополчением их хранимые и наставляемые достигли мы единения в вере и разумения неприступной Твоей славы, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь

Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне:

Честнейшую Херувим / и славнейшую без сравнения Серафим, / без истления Бога Слова рождшую, / сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Священник возглас: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Аминь.

Молитва святого Мардария

Владыко Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый Душе, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя, грешнаго, и имиже веси судьбами, спаси мя, недостойнаго раба Твоего, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь

Авторы Произведения Рецензии Поиск Магазин Вход для авторов О портале Стихи.ру Проза.ру

Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе указано по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.

Богослужебные часы – это специальный чин молитвословий, который читается в храме в определенное время.

Обычно это довольно краткий чин, чтение и слушание которого не занимает более пятнадцати-двадцати минут.

Мне кажется, что возникновение молитвословий часов в Ветхозаветной и Новозаветной Церкви связано в первую очередь с Божественным установлением навыка у человека к непрерывной молитве. Ведь, в сущности, Ангелы и святые в раю пребывают в непрерывном славословии Господу. Образно говоря, в Царствии Небесном, в Его возвышенном и духовном храме, постоянно идет богослужение. И чтобы человек получил навык к этой райской непрерывной молитве, он приобретает его еще здесь – в земной жизни. Отсюда и богослужения часов в определенное время.

Это можно сравнить с монашеской трапезой. Чтобы инок не погружался с головой в поглощение пищи, трапеза где-то посредине прерывается звуком колокольчика. Все встают. Крестятся. Произносится краткая молитва. Затем снова садятся и вкушают пищу. Этим человек будто бы выбивается из земной колеи, из умственной и сердечной концентрации на своем животе, и снова учится вперять свое внимание в горнее – в небесное.

Часы, мне думается, имеют ту же функцию – отвлечь внимание человека от материальных забот дня. И обратить свой взор к Господу Богу.

О том, что Ветхозаветная Церковь знала богослужения часов, свидетельствуют нам первые главы Книги святого апостола и евангелиста Луки Деяния святых апостолов: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый» (Деян. 3:1); «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться» (Деян. 10:9).

О том, что апостолы знали и употребляли определенные часы дня для молитвы, свидетельствует нам книга, написанная в начале II века по Рождестве Христовом, «Учение 12 апостолов». Она предписывает читать молитву Господню «Отче наш» три раза в день.

Названия же 1-го, 3-го, 6-го, 9-го часа эти краткие богослужения получили из-за несколько иного, чем наше, исчисления времени суток в древнем Израиле.

Древние евреи разделяли ночь на четыре стражи (менялись часовые, охраняющие населенный пункт), а день – на четыре часа (изменения движения солнца относительно земли). Первый час соответствует нашему седьмому часу утра. Третий час – девятому часу утра. Шестой – двенадцати часам – полудню. Девятый час – трем часам дня.

В Новозаветной Церкви значение богослужения часов стало еще более символично. Оно приобрело знаковое евангельское значение, связанное с важнейшими событиями в жизни Господа нашего Иисуса Христа и Церкви.

Итак, начнем с первого богослужебного часа, который применяется в храме. Так как церковный богослужебный день начинается с вечера (вечерни), то первым (не в арифметическом или хронологическом смысле) часом является девятый. Он также первый и в духовном смысле.

Мы точно знаем из Святого Евангелия, что Спаситель умер на кресте в девятом часу (третьем пополудни в нашем счислении). Поэтому молитвенная память девятого часа посвящена крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа, а также Его сошествию в ад. Поэтому молитвословия этого часа скорбные, но в то же время в них есть уже и нарождающаяся пасхальная радость, ведь очень скоро произойдет Светлое Воскресение Христово. Поэтому девятый час и предваряет все остальные суточные службы: вечерню, утреню, первый, третий, шестой часы, Литургию. Ведь церковная завеса раздирается надвое, и человечество получает возможность войти в рай. Настает эра Нового Завета – эра спасения. Человечество делает новый шаг к Богу, Который максимально приблизил его к Себе.

Первый час был с Божьей помощью установлен позднее трех остальных. Как пишет профессор Киевской духовной академии Михаил Скабалланович в своей книге «Толковый Типикон»: «Установлен 1-й час в IV в. в палестинских монастырях с аскетическими целями…» Т. е. Церковь апостольских времен не знала его. Он уже был установлен с развитием монашества в IV веке в связи с аскезой и подвижнической дисциплиной типа: «меньше спать, а больше молиться». Дело в том, что для усугубления молитвенного бдения древние монахи разбивали ночь также на несколько страж, во время которых вставали на молитву. Последняя молитвенная стража ночи – это первый час.

Кроме того, он также несет в себе и духовный евангельский смысл. Церковь вспоминает в его молитвословиях взятие Христа под стражу в Гефсиманском саду, синедрион, страдания и избиение Спасителя фарисейскими слугами, суд у Пилата и несправедливый смертный приговор, вынесенный Праведнику.

Главное же воспоминание третьего часа – сошествие Святого Духа на Пресвятую Богородицу и апостолов, которое произошло именно в третьем часу (см. Деян. 2:15). А также крестный путь Христа на Голгофу, который также происходил около третьего часа и позже.

Воспоминание шестого часа – Распятие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Казнь произошла, по Святому Евангелию, именно в двенадцатом часу дня.

Таким образом, мы видим, что богослужения часов посвящены преимущественно Страстям Христовым и призваны молитвенно пробуждать в человеке духовное зрение Креста, Смерти, Воскресения Христового, а также дня рождения Церкви, одного из главных событий в нашей истории – Святой Пятидесятницы. Многие святые отцы говорили, что памятование и проживание сердечное, внутреннее человеком Страстной Седмицы очень спасительно и благотворно. Оно соединяет человеческую душу со Христом и возрождает ее к жизни. Об этом нам напоминает и святой первоверховный апостол Павел: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним…» (Рим. 6:8).

Потому что памяти богослужебных часов соединены со Страстями Христовыми, в этих молитвословиях не бывает пения, только чтение, которое менее торжественно и более скорбно.

Итак, структура часов… Она типична для всех четырех, и, исходя из этого, каждый час занимает около двадцати минут. В молитвословиях часов после «шапочки» или сразу за «Придите поклонимся» идут три избранных псалма (для каждого часа они разные), за ними тропари (специальные молитвы), посвященные памяти дня, празднуемого события или святого (святых). Затем следуют специальные молитвы «Богородичны», посвященные Пресвятой Богородице. «Богородичны» также для каждого часа свои. Затем «Трисвятое по Отче наш» (см. любой православный молитвослов: начало утренних молитв). Далее специальное молитвословие «кондак», посвященное памяти дня. Потом сорок раз «Господи, помилуй», молитва «Иже на всякое время», иерейский отпуст (для 3-го и 6-го часов – это «Молитвами святых отец наших…», а для 9-го и 1-го – это «Боже, ущедри ны…») и молитва часа (для каждого своя).

Часы всегда начинаются с молитвы «Приидите, поклонимся», которое является своеобразным исповеданием нашей веры во Святую Троицу, продолжаются они псалмами, а после них новозаветными молитвами, что показывает глубокую органическую взаимосвязь Ветхозаветной и Новозаветной Церквей. В часы также монтируются тропари и кондаки дня – т. е. специальные краткие молитвы, посвященные празднуемому в этот день событию или поминаемому святому. Центральной частью часов, по завещанию святых апостолов, является чтение молитвы «Отче наш». Углубленное покаянное моление «Господи, помилуй», повторяющееся сорок раз, и молитва «Иже на всякое время», говорящая нам о том, что мы во всякое время и во всякий час должны поклоняться Богу и славить Его. Затем отпуст и молитва часа. Все псалмы и молитвы богослужебного часа подобраны святыми отцами с Божьей помощью таким образом, чтобы напоминать нам о вышеуказанных памятях часа. Пример тому 50-й псалом на третьем часе, стихи которого «Сердце чисто созижди во мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене» будто бы прямо нам говорят о сошествии Святого Духа на апостолов. А в Великий пост на этом часе в тропаре прямо сказано о воспоминаемом событии: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови в нас, молящих Ти ся».

Кстати говоря, часы в продолжение богослужебного года терпят изменения. В Великий пост к ним добавляются чтения кафизм, молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего…», определенные тропари. На Святую Пасху и в Светлую седмицу структура часов на девяносто процентов меняется. Тогда в них входят песнопения, славящие Светлое Христово Воскресение: тропарь и кондак Пасхи, песнопение «Воскресение Христово видевше» и т. д. Из-за особой торжественности праздника пасхальные часы часто не читаются, а поются.

Кроме того, в навечерие таких больших праздников, как Рождество Христово и Святое Богоявление (Крещение Господне), читаются великие часы. Они имеют обычную структуру богослужений часов, с той лишь разницей, что на них читаются ветхозаветные чтения паремии, Апостол, Святое Евангелие. На Руси их часто называют царскими часами. Это историческое название, так как часто на них присутствовали монархи.

В древности часы служились, как и положено – в 7 и 9 часов утра, в 12.00 и 15.00. Но, к сожалению, для современного человека с его спешкой и занятостью такой график не подходит. Потому сейчас девятым часом начинается вечерня, утреня же заканчивается первым часом. А третий и шестой час присоединяются к началу Божественной литургии с той необходимостью, чтобы священник успел во время чтения данных часов совершить проскомидию. Так как с девятого и третьего часа начинается богослужение суточное, то данные молитвословия имеют «шапочку»: священнический возглас «Благословен Бог наш…», затем обычное начало «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Приидите, поклонимся…» А первый и шестой час начинаются только с «Приидите, поклонимся…»

Хочется сказать, что в Церкви нет ничего маловажного и малозначительного. Это касается и богослужебных часов. К сожалению, часто приходится наблюдать, как люди стараются прийти к началу Литургии, но опаздывают на часы. Создается впечатление, что чтец, одиноко стоящий на клиросе и читающий часы, делает это только для себя, ну и для батюшки, в крайнем случае. Многие же другие заняты свечками, записочками, разговорами – одним словом, обычной храмовой суетой. И только когда звучит возглас «Благословенно Царство…», все утихают.

Но ведь третий час – это сошествие Святого Духа на Пресвятую Богородицу и апостолов, это крестный путь на Голгофу Спасителя, а шестой час – Распятие Христово. Он повествует нам о том, что в Его пречистые руки вбивали гвозди за наши грехи. И Бог добровольно предавал себя на страдание во имя спасения всех нас! Можем ли мы игнорировать это? Можем ли мы пренебрегать часами?

Да, бывают крайние случаи, когда по объективным причинам человек опоздал к началу Литургии, может быть, единоразово или несколько раз проспал. С кем не бывает? Но есть устоявшаяся традиция отношения к часам как к чему-то малозначительному. Типа можно «подрезать», опоздать. И это уже страшно. Ведь речь идет о воспоминании Страстей Господних.

Потому, дорогие братья и сестры, будем помнить, что прийти за полчаса до начала Литургии – это не прибыть под возглас «Благословенно Царство», опоздав на часы. Нет. Это значит прийти до начала чтения часов. Чтобы и записочки успеть подать, и свечечки поставить, и образы святые поцеловать. А потом, отдышавшись и успокоившись, начинать слушать часы и сердечно углубляться в воспоминание Страстей Христовых и Сошествия Святого Духа на апостолов.

Ведь кто распинается вместе с Господом нашим Иисусом Христом, тот с ним и воскреснет.

Иерей Андрей Чиженко

Иерей: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю́ Небéсный, Утéшителю, Ду́ше и́стины, Иже вездé сый и вся исполня́яй, Сокрóвище благи́х и жи́зни Подáтелю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия сквéрны, и спаси́, Блáже, ду́ши нáша.

Святы́й Бóже, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́мене Твоегó рáди.

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне:

Отче наш, Иже еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твóе, да при́идет Цáрствие Твóе, да бу́дет вóля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Иерей: Яко Твоé есть Цáрство, и си́ла, и слáва, Отцá, и Сы́на, и Святáго Духа, ны́не и при́сно, и во вéки векóв.

Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Прииди́те, поклони́мся Царéви нáшему Бóгу.

Прииди́те, поклони́мся и припадéм Христу́, Царéви нáшему Бóгу.

Прииди́те, поклони́мся и припадéм Самому́ Христу́, Царéви и Бóгу нáшему.

Псалом 16

Услы́ши, Го́споди, правду мою, вонми́ моле́нию моему, внуши́ молитву мою не во устна́х льсти́вых. От лица Твоего судьба моя изы́дет, очи мои да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ сердце мое, посетил еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне неправда. Яко да не возглаго́лют уста́ моя дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твоих аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя во стезя́х Твоих, да не подви́жутся стопы́ моя. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Боже, приклони́ ухо Твое мне и услыши глаго́лы моя. Удиви́ ми́лости Твоя, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твоей. Сохрани мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твоею покры́еши мя. От лица нечести́вых, остра́стших мя, врази́ мои душу мою одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ныне обыдо́ша мя, очи свои возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя яко лев готов на лов, и яко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́, и запни́ им, изба́ви душу мою от нечести́ваго, оружие Твое от враг руки Твоея. Го́споди, от малых от земли раздели я́ в животе́ их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем своим. Аз же правдою явлю́ся лицу Твоему, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся славе Твоей.

Псалом 24

К Тебе́, Господи, воздвиго́х ду́шу мою, Боже мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя, Господи, скажи́ ми, и стезя́м Твоим научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего не помяни́, по милости Твое́й помяни́ мя Ты, ради бла́гости Твоея́, Господи. Благ и прав Господь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Своим. Вси путие́ Господни милость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его. Ра́ди и́мене Твоего́, Господи, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Господа? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. Душа его во благи́х водвори́тся, и семя его насле́дит зе́млю. Держа́ва Господь боя́щихся Его, и заве́т Его яви́т им. Очи мои́ вы́ну ко Господу, яко Той исто́ргнет от сети но́зе мои. При́зри на мя и помилуй мя, яко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего умно́жишася, от нужд моих изведи́ мя. Виждь смире́ние мое, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя. Виждь враги́ моя, яко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, яко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, яко потерпе́х Тя, Господи. Изба́ви, Боже, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Псалом 50

Поми́луй мя, Боже, по вели́цей милости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего очи́сти мя. Яко беззако́ние мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вы́ну. Тебе Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, яко да оправди́шися во словесе́х Твоих, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя мати моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Сердце чи́сто сози́жди во мне, Боже, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица Твоего, и Духа Твоего Свята́го не отъими́ от мене́. Возда́ждь ми радость спасения Твоего, и Духом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Боже, Боже спасения моего, возра́дуется язык мой правде Твоей. Господи, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою. Яко аще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Богу дух сокруше́н: сердце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Господи, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву правды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава: тропарь дня.

И ныне: Богородице, Ты еси́ лозá истинная, возрасти́вшая нам Плод животá. Тебе мóлимся: моли́ся, Владычице, со святы́ми апóстолы, помиловати ду́ши наша.

(Если Великий пост, — настоящий тропарь,глас 6:

Господи, Иже Пресвятáго Твоего Духа в третий час апóстолом Твоим низпослáвый, Того, Благи́й, не отыми́ от нас, но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 1: Сердце чисто сози́жди во мне, Боже, и дух прав обнови́ во утробе моей.

Стих 2: Не отвéржи менé от лица Твоего, и Духа Твоего Святáго не отыми от менé.

Слава, и ныне. Богородичен: Богородице, Ты еси́ лоза истинная…)

Господь Бог благословéн, благословéн Господь день дне, поспеши́т нам Бог спасéний наших; Бог наш, Бог спасати.

Трисвятое. И по Отче наш:

И кондак дня, святого или праздника.

(Если пост, или нет кондака, читаем эти тропари, глас 8:

Благословéн еси́, Христе Боже наш, Иже прему́дры ловцы́ явлéй, низпослáв им Духа Святáго, и теми уловлéй вселенную, Человеколю́бче, слава Тебе.

Слава: Скорое и извéстное даждь утешéние рабóм Твоим, Иисусе, внегдá унывáти духóм нашим, не разлучáйся от душ наших в скóрбех, не удаляйся от мыслей наших во обстóяниих; но при́сно нас предвари́. Прибли́жися нам, прибли́жися, везде Сый, якоже со апостолы Твоими всегда еси́, си́це и Тебе желающим соедини́ Себе, Щéдре, да совоку́плени, Тебе поем и славослóвим Всесвятáго Духа Твоего.

И ныне: Надежда и предстáтельство и прибéжище христиан, необори́мая стена, изнемогáющим пристанище небу́рное Ты еси́, Богородице Пречистая; но яко мир спасающая непрестáнною Твоею молитвою, помяни́ и нас, Дево всепéтая.)

Господи, помилуй. (40)

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси́ и на земли покланя́емый и слáвимый Христе Боже, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутрóбне, Иже праведныя любя́й, и грешныя ми́луяй, Иже вся зовы́й ко спасению обещания ради будущих благ, Сам, Господи, приими́ и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к зáповедем Твоим, души наша освяти́, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скóрби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчéнием их соблюдáеми и наставля́еми, достигнем в соединение веры, и в разум непристу́пныя Твоéя славы, яко благословен еси́ во веки веков, аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Честнéйшую Херуви́м и слáвнейшую без сравнения Серафим, без истлéния Бога Слова рóждшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Иерей: Моли́твами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, поми́луй нас.

Чтец: Аминь.

Молитва святого Мардария

Влады́ко Боже Отче Вседержи́телю, Господи, Сы́не Единорóдный Иисусе Христе, и Святы́й Ду́ше, едино Божество, едина сила, помилуй мя грешнаго, и и́миже вéси судьбáми, спаси мя, недостойнаго раба Твоего, яко благословен еси́ во веки веков, аминь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *