Икона о тебе радуется

Молитвы по прочтении нескольких кафисм или всей Псалтири

По совершении же неколиких кафисм или всей Псалтири:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Или О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь, А́нгельский собор и челове́ческий род, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, девственная похвало́, из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш: ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Трисвятое. И по О́тче наш.

Тропари, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву, я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Слава: Честно́е проро́ка Твоего́, Го́споди, торжество́, Не́бо Це́рковь показа́, с челове́ки лику́ют А́нгели. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, в ми́ре упра́ви живо́т наш, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

И ныне: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний: к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего да́ти ми оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, еди́на Благослове́нная.

Таже, Го́споди, поми́луй (40). И поклонов, елико мощно, с молитвою:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиреному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем глаголи молитву сию со вниманием:

Многоми́лостиве и Преми́лостиве Го́споди и всего́ добра́ Да́телю, Человеколю́бче, и всея́ вселе́нныя Царю́, многоимени́тый Влады́ко и Го́споди! Нищ и убо́г есмь аз, дерза́ю призыва́ти чу́дное и стра́шное, и свято́е и́мя Твое́, его́же вся тварь Небе́сных сил стра́хом трепе́щут. Ни́зу на земли́ неизрече́ннаго Твоего́ человеколю́бия смотре́ние удиви́л еси́, посла́нием возлюбле́ннаго Твоего́ О́трока, Его́же от безнача́льных недр Твоея́ Оте́ческия сла́вы, неразлу́чным Божество́м отры́гнул еси́, да челове́ки со А́нгелы во еди́н соста́в устро́ит. Помяни́, Го́споди, моего́ уны́ния смире́ние; кал сый и персть, Тебе́, неизглаго́ланнаго Све́та призыва́ю, не́мощию пло́ти обложе́н, ю́же ми́лостивне Сло́во Твое́ понесе́, и сме́ртию Свое́ю от рабо́ты вра́жия свободи́л есть ду́шы на́ша, да о́бщники вся, и́же ве́рою яре́м рабо́ты Твоея́ на ся взе́мшыя, сла́вы Твоея́ сподо́бит их, от нея́же сатана́ льсти́вый отпаде́. Поми́луй мя, омраче́ннаго грехо́вными по́мыслы, возведи́ ум мой уда́вленный те́рнием ле́ности и ляди́ною непоко́рства. Утверди́ се́рдце мое́ по Тебе́ горе́ти, очи́ма мои́ма исто́чник слез посли́, и на коне́ц исхо́да души́ моея́ сотвори́ мя безпоро́чна Твоего́ уго́дника, наста́вляя мя к Тебе́ подвиза́тися усе́рдно. Помяни́, Го́споди, роди́тели моя́ милосе́рдием Твои́м и вся бли́жния моя́, и бра́тию, и дру́ги, и сосе́ды, и вся правосла́вныя христиа́ны, и спаси́ мя моли́твами всех святы́х. И приими́ в честь сия́ псалмы́ и моли́твы, я́же глаго́лах пред Тобо́ю за ся, и не ме́рзко Ти бу́ди с воздыха́нием моле́ние сие́, я́ко ми́лостив Сый и Человеколю́бец, и Тебе́ Безнача́льнаго Отца́ сла́вим со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и со Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Слава, и ныне: Го́споди, поми́луй (3). Благослови́.

Аще иерей, кончает священнически, аще ли простый, кончает сице:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ и святы́х Небе́сных сил безпло́тных, и преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и Свята́го проро́ка Дави́да, и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Пожалуйста, обрадуй меня! Набери в ладони пригоршню созвездий.
Пожалуйста, обрадуй меня! Окропи ими воду и посыпь ими землю.
Пожалуйста, обрадуй меня! Нарисуй мне весну, нарисуй мне деревья.
Пожалуйста, обрадуй меня! Смотри, из звездных семян вырываются стебли.
Пожалуйста, обрадуй меня! Сделай свежим дыханием утренний ветер.
Пожалуйста, обрадуй меня! В танце листьев и звезд пусть закружатся дети.
Пожалуйста, обрадуй меня! Улыбнись, посмотри на их милые лица.
Пожалуйста, обрадуй меня! И позволь в этом танце с тобой закружиться.
Пожалуйста, обрадуй меня! Спой мне песню о небе, спой мне песню о солнце.
Пожалуйста, обрадуй меня! Пусть все печали твои убираются к черту.
Пожалуйста, обрадуй меня! Улыбнись, пошали, перестань быть серьезной.
Пожалуйста, обрадуй меня! Расскажи мне о море, расскажи мне о звездах.
Пожалуйста, обрадуй меня! Чтоб в песок превратились душевные камни.
Пожалуйста, обрадуй меня! Сделай так, чтоб все стало простым и забавным.
Пожалуйста, обрадуй меня! Рассмеши меня, сообщи мне новость.
Пожалуйста, обрадуй меня! Я просто хочу услышать твой голос.
Пожалуйста, обрадуй меня!

Икона Богородицы «О Тебе радуется» — известнейший образ Пресвятой Девы, который своим названием напоминает о помощи Божией Матери. Данный лик явил себя миру в XV веке, поразив верующих людей своей чудодейственной силой.

Чудотворная икона Божией Матери «О Тебе радуется» обладает популярностью в каждом уголке земли. Как известно, иконы с образом Богородицы «О Тебе радуется» начали появляться несколько столетий назад. Свое название святой образ берет из первых строк молебна, написанного святым Иоанном Дамаскиным, который начинается со слов: «О Тебе радуется, Благодатная…».

История иконы Божией Матери

Эта икона является одним из немногих чудотворных образов Богородицы, которые были написаны и посланы верующим людям не для помощи и покровительства Божией Матери, а для вознесения слов благодарности Небесной Царице.

Верующие люди склоняются пред сим ликом, стоя на коленях, они воспевают благодарственные молитвы за добрые и чистые деяния Богородицы, которые свершает Она и по сей день. Благодаря данному образу Пресвятой Девы православный народ может в полной мере выразить признательность и почтение Богоматери за то, что Она всегда рядом и в трудные минуты жизни выступает в качестве поддержки и опоры для каждого верующего.

Где находится икона Богородицы сейчас

С давних пор чудодейственная икона Богородицы «О Тебе радуется» очень полюбилась православным верующим. Данный образ стал быстро обретать известность, и был в почтении у христиан со всего света. Именно поэтому иконописцы писали множество икон, копируя святой лик Девы Марии. Наиболее известный и почитаемый образ Богородицы «О Тебе радуется» хранится в Москве, в Третьяковской галерее.

Описание и значение иконы

На заднем фоне известной иконы написан храм. Впереди него, величественно занимая царский престол, находится Пресвятая Богородица. Багрового цвета одеяние покрывает Ее голову. Обеими руками Пресвятая Дева держит Младенца, который сидит у нее на коленях. Возле трона располагается сам преподобный Иоанн, автор священной молитвы, из строк которой берет свое название икона «О Тебе радуется». У подножия престола изображены святые мученики, окружающие сидящую на троне Богородицу. Сама Пречистая Дева находится в очертании светящейся сферы, что спустилась с небес вместе с ангелами. Все, кто находится рядом с Девой Марией, восхваляют и прославляют Ее.

«О Тебе радуется» — икона Святой Богоматери, которая играет огромную роль и имеет большое значение для людей, исповедующих православную веру. Ведь каждый истинно верующий знает и понимает, насколько важно не только просить о помощи, но и выражать слова благодарности Господу и святым за постоянную поддержку.

В чем помогает чудотворный образ «О Тебе радуется»

Как уже было сказано, святой образ Девы Марии «О Тебе радуется» послан людям не для поддержки в тяжкое время и не для исцеления. Данная икона несет в себе особенный характер и предназначена для того, чтобы верующие могли воздать слова благодарности Божией Матери.

Православные люди ходят в церковь, чтобы прочесть благодарственные молитвы перед великим чудодейственным образом Богородицы. Произнося слова благодарения и признательности Божией Матери, верующие тем самым очищают души свои, впуская внутрь себя свет и добродетель.

Богоматерь видит, как люди преклоняют колени перед Ее чудотворным образом. И Она слышит, как искренне благодарят Ее за помощь и благие деяния те, кто некогда просил у Нее поддержки и покровительства. Их Богородица оберегает еще сильнее, исцеляя душевные и телесные раны, помогая преодолеть все трудности и препятствия. Вот почему икона Божией Матери «О Тебе радуется» так важна для христианского народа. Ведь с помощью данной святыни люди могут поблагодарить Богоматерь, тем самым располагая к себе Ее светлое небесное покровительство.

В тот же день, когда христиане празднуют Собор Пресвятой Богородицы, отмечают они праздник в честь святой иконы Божией Матери «О Тебе радуется». 8 января (26 декабря), православные люди возносят благодарственные слова перед ликом Богоматери, отдавая ей почести, восхваляя святыню и прославляя имя Ее.

Молитва перед иконой

«К кому, Царица Небесная, к кому молитвы наши обращены, когда охватывают горести и печали души и сердца наши? К Тебе, Богородица, к Тебе, Святейшая Божия Матерь, обращаюсь я, когда минуты страшные в жизни моей случаются. Когда не к кому больше прибегнуть, лишь Ты, Пресвятая Дева, помогаешь нам в тяжелое время и в трудный час. Лишь в Тебе прибежище наше, о Великая Богоматерь. Пред иконой Твоей я колени преклоняю. О, услышь слова благодарности мои за все деяния благочестивые, что свершила Ты, и за помощь Твою безмерную. Внемли словам нашим, ибо от чистого сердца благодарим Тебя, Богородица. Лишь Ты одна оберегаешь нас от бед, лишь Ты изгоняешь тьму из душ наших, лишь Ты прощаешь нас, грешников, и молишься за души наши, полные греха, перед Господом. Ты — Заступница наша! Спасибо Тебе, о Пречистая Дева, за то, что не отрекаешься от нас. Пусть молитвы наши благодарственные не останутся не услышанными Тобой! От чистого сердца благодарим Тебя, Богородица. Да восхвалим мы Имя Твое. Да прославим образ Твой. Во веки веков. Аминь».

Богородичный образ «О Тебе радуется» помогает узреть главное, что следует усвоить каждому верующему человеку: важно вспоминать о святых не только в моменты горести, печали или уныния, но и в минуты радости, счастья и любви. Научитесь благодарить Господа и всех святых за ваше право жить надеждой на вечную жизнь. Мы желаем вам мира в душе, берегите себя

Один из сравнительно редких случаев, когда икона не изображает какое-либо событие, описанное в Библии или связанное со святыми, — это икона Божией Матери «О Тебе радуется». Свое название она получила по первой строке торжественного песнопения, написанного преподобным Иоанном Дамаскиным в честь Богородицы и для прославления Ее.

На иконе «О Тебе радуется» перед нами предстает масштабная многофигурная композиция: Богоматерь и сонмы ангелов и святых. Пресвятая Дева с Младенцем Иисусом на руках восседает на троне, заключенном в сферу зеленого или синего цвета, и образует смысловой центр иконы. Трон окружен ангелами, по бокам от него стоят архангелы Михаил и Гавриил.

На заднем плане изображен величественный многоглавый собор, олицетворяющий Небесный Иерусалим и окруженный деревьями и цветами. У престола Богородицы, обратившись к Ней лицом, стоит преподобный Иоанн Дамаскин, в руках у него свиток с молитвой в честь Матери Божией, а ниже его – сонм прославляющих Богоматерь святых.

История иконы

История иконы Божией Матери «О Тебе радуется» неразрывно связана с Иоанном Дамаскиным, выдающимся христианским богословом, жившим в VII-VIII вв. (память 4 декабря). Он написал текст прославляющего Богородицу гимна, а иконы, написанные по этому тексту, появились в XV веке. Одна из древнейших таких икон находится ныне в Третьяковской галерее.

От иконы Божией Матери «О Тебе радуется» словно исходит торжественный и, вместе с тем, праздничный настрой, вызывающий в душе молящегося благоговение и радость.

Значение иконы «О Тебе радуется»

Для верующих значение иконы «О Тебе радуется» отличается от других образов Богоматери, перед которыми они обычно возносят молитвы со своими нуждами и горестями. Здесь же Матерь Божию прославляют и восхваляют как квинтэссенцию всеобъемлющей абсолютной Любви, как Царицу Небесную, объединяющую мир земной и Царствие Небесное, как дарующую надежду на Спасение каждому.

Прославление исходит и от святых на иконе, и от молящихся перед ней. Именно в этом прославлении и заключается значение иконы «О Тебе радуется», в чем помогает исполненный глубокого чувства гимн Иоанна Дамаскина. Не просьбы о помощи, не мольба о защите, а благодарность и радость возносятся к Пресветлому Лику Богоматери, радость тех, кто на земле, и тех, кто в Царствии Небесном.

В чем помогает икона «О Тебе радуется»

Хотя иконе «О тебе радуется» возносят не мольбы о помощи, исцелении и защите, она, тем не менее, помогает верующим во многом. Искренняя благодарственная молитва очищает, освещает и освящает душу, настраивает ее на возвышенный лад и добродетельную жизнь.

Богоматерь же в ответ на такую благодарность простирает над очистившимися душами свое покровительство, укрепляет их в вере и стойкости к жизненным перипетиям.

Праздник в честь иконы Божией Матери «О Тебе радуется» 8 января (26 декабря)

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой «О Тебе радуется»

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, А́нгельский собо́р и челове́ческий род, Освяще́нный Хра́ме и Раю́ Слове́сный, Де́вственная похвало́, из нея́же Бог воплоти́ся и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш. Ложесна́ бо Твоя́ Престо́л сотвори́. И чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва тебе́.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *