Исход души из тела

Трисвятое:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Тропари, глас 4-й

Со ду́хи праведных скончавшихся ду́шу раба́ Твоего́ (рабы Твоей), Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженней жизни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.

В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твой упокоеваются, упокой ду́шу раба́ Твоего́, я́ко Един еси́ Человеколюбец.

Слава: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы окованных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ упокой.

И ныне: Едина чистая и непорочная Де́во, Бо́га без се́мене рождшая, моли спасти́ся ду́ши его.

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Отве́рз уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о преста́вленнем рабе́ Твое́м (имярек), да поко́иши ду́шу его, Влады́ко.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Мертв быв пло́тию, Спа́се, и во гро́бе положе́н с ме́ртвыми, ду́шу раба́ Твоего́ поко́й в ме́сте зла́чне, я́ко Милосе́рд.

Слава: Моле́бный глас мой услы́ши, Бо́же Триипоста́сне, и учини́ ду́шу преста́вленнаго в не́дрех Авраа́млих, Изба́вителю.

И ныне: Ты, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же без и́скуса му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й рабу́ Твоему́ преста́вленному (имярек).

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же ли́цы святы́х веселя́тся, ду́шу раба́ Твоего́ преста́вленнаго поко́й, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иде́же ли́цы святы́х, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшаго Тебе́ всем се́рдцем и воздви́гшаго и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко Еди́н Влады́ка живота́ и сме́рти.

Слава: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршаго согреше́ния, и в Це́ркви пе́рвенец всели́ его́, сла́вити Тя со все́ми уго́ждшими Тебе́.

И ныне: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческих, Мари́е Богоро́дице, со все́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́шу поко́ити раба́ Твоего́ в Небе́сных селе́ниих.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Соше́дый в преиспо́дняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преста́вльшагося от нас поко́й, Спа́се, я́ко щедр.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Никто́же без греха́ есть, то́кмо Ты Еди́н, Влады́ко: сего́ ра́ди преста́вленному и грехи́ оста́ви, и в рай того́ всели́.

Слава: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебе́ в це́ркви о усо́пшем, и Богонача́льным Твои́м све́том озари́ ду́шу, омраче́нную су́етными приверже́нии.

И ныне: Родила́ еси́, Пречи́стая, без му́жеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Челове́ка соверше́нна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Де́во. Того́ моли́, Госпоже́, преста́вльшемуся рабу́ Твоему́ пода́ти поко́й.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Имы́й живота́ и сме́рти власть, преста́вленнаго от нас поко́й, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спа́се, Поко́й и Живо́т.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

На Тя, Спа́се, наде́жду возло́жь, уме́рый оты́де от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его́, я́ко Бог Многоми́лостив.

Слава: Просвети́ нас, Трисвя́те, воспева́емый Влады́ко, моля́щихся Тебе́, мир небе́сный прия́ти, и в ми́рных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от вре́менных в наде́жде безконе́чныя жи́зни.

И ныне: Шу́йяго стоя́ния, Пречи́стая, изба́вити преста́вленнаго умоли́ Сы́на Твоего́, Де́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти су́щая.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

А́да испрове́рг, Влады́ко, воскреси́л еси́ уме́ршия от ве́ка: и ны́не преста́вленнаго от нас, в не́дро Авраа́мле Ты, Бо́же, всели́, прегреше́ния вся отпусти́в, я́ко Милосе́рд.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

За́поведь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и сме́ртен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от ве́ка воскреси́вый, не возста́ви мене́, Влады́ко, на муче́ние, но на поко́й, преста́вленный вопие́т Тебе́ с на́ми, Многоми́лостиве.

Слава: Мо́лим Тя, Безнача́льне Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго ми́ра озло́бленную и к Тебе́, Зижди́телю, преше́дшую ду́шу во а́дово дно не отри́ни, Бо́же Спа́се мой.

И ныне: С небесе́ Христо́с Бог наш, я́ко дождь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя, напая́я весь мир и изсуша́я вся безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю зе́млю ра́зумом Свои́м, Присноде́во; Того́ моли́ да́ти поко́й преста́вленному рабу́ Твоему́.

Кондак, глас 8

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Икос

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый челове́ка: земни́и у́бо от земли́ созда́хомся и в зе́млю ту́южде по́йдем, я́коже повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́ и в зе́млю оты́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное рыда́ние творя́ще песнь: Аллилу́ия, Аллилу́ия, Аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти ми́ру, пощади́ ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас прия́л еси́, вопию́щаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

В пи́щи ра́йстей, иде́же пра́ведных ду́ши веселя́тся, послужи́вших Тебе́, причти́ с ни́ми, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Иуде́йския три о́троки спасы́й во огни́, в Трие́х Ли́цех воспе́тый, изба́ви огня́ ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти ве́рно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Иса́иа Тя Жезл нарече́, Чи́стая, Дании́л же Го́ру Несеко́мую, Иезеки́иль же Дверь, из Нея́же про́йде Христо́с, мы же Тя, Истинную Богоро́дицу имену́юще, велича́ем.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь, халде́йский мучи́тель, богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Сконча́в тече́ние и к Тебе́ прибего́х, Го́споди, преста́вленный вопие́т ны́не: прегреше́ния оста́ви, Христе́ Боже, и не осуди́ мене́, егда́ хо́щеши суди́ти всем, ве́рно бо Тебе́ взыва́х: вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́ме свое́м, и бремя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че в ме́сте преподо́бных Твои́х всели́ ду́шу его, воспе́вшаго Тебе, Христе́ Спа́се: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, в ли́це святы́х причти́ ду́шу преста́вленнаго раба́ Твоего́ и огня́ ве́чнаго изба́ви, да Тя хва́лит, воспева́я во ве́ки: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ныне: Тя, Де́во, проро́честии ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо Жезл нарече́ Тя, ин же Дверь Восто́чную, ов же Го́ру, челове́ки Несеко́мую. Мы же испове́дуем Тя вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческих ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити преста́вленнаго во ве́ки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Иису́се Бо́же мой, Спа́се, Ада́мле Ты взял еси́ преступле́ние и сме́рти вкуси́л еси́, да челове́ки от нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже мо́лим Тя, Ми́лостиве: преста́вленнаго поко́й, я́ко Благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Всеблаги́й и Милосе́рдый.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́.

Несть никто́же, Милосерде, и́же не согреши́ в челове́цех, то́кмо Ты Един, Иису́се Христе, взе́мляй грехи́ всего́ ми́ра. Те́мже, очи́стив раба́ Твоего́ от прегреше́ний, вчини́ во святы́х Твои́х дво́рех: Ты бо Живо́т еси́ и Поко́й, и Свет, и Весе́лие всех Тебе́ благоугоди́вших.

Слава: Удиви́ся все естество́ челове́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сын Единоро́дный, плоть от Де́вы де́йством Свята́го Ду́ха прия́л еси́, и пострада́л еси́ я́ко челове́к, да уме́ршыя оживи́ши. Тем и преста́вленнаго ны́не от нас, приле́жно мо́лим Тя, во стране́ живых, я́ко Благ, всели́.

И ныне: Неве́сту Тя нарица́ем, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго, и Ма́терь Сы́на, из Тебе́ Ду́хом Святы́м воплоще́ннаго, и Моле́бницу Тя о усо́пшем рабе́ Твое́м предлага́ем: Тебе́ бо Помо́щницу и́мамы земни́и, и любо́вию пою́ще Тя велича́ем.

* * *

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х, да святится имя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги на́ша, я́коже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь, глас 6

Еди́н естество́м сый Животво́рец, Христе́, и бла́гости вои́стинну неизсле́димая пучи́но, ны́не преста́вльшагося раба́ Твоего́ Ца́рствия Твоего́ сподо́би: Ты бо Еди́н еси́ име́яй мно́жество щедро́т и безсме́ртие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен:

Исто́чник живота́ ро́ждшая, Влады́чице, Изба́вителя ми́ру Иису́са Го́спода, Того́ приле́жно моли́ безконе́чнаго живота́ преста́вльшагося ны́не раба́ Твоего́ сподобити: Ты бо христиа́н Еди́на еси́ изве́стнейшая Помо́щница.

Го́споди, поми́луй (12 раз). И молитву сию:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та нашего (имярек), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.

Те́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

(Также эту молитву читают после каждой Славы при последующем чтении Псалтири).

Молитва по исходе души из тела

Боже Духов и всякия плоти! Ты твориши ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный. Пред Тобою трепещут Херувимы и Серафимы и тьмы тем и тысяща тысящ со страхом и трепетом выну предстоят Престолу Твоему. Ты за хотящих улучити спасение посылаеши на служение святых Твоих Ангелов; Ты и нам грешным коемуждо даеши святаго Ангела Твоего, яко пестуна, еже хранили ны во всех путех наших от всякаго зла и таинственно наставляти и вразумляти ны даже до последняго издыхания нашего. Господи! Ты повеле еси изъяти душу от приснопоминаемаго (ой) нами раба Твоего (рабы Твоея) (имя) , воля Твоя – воля святая; молим Тя, Жизнодавче Господи, не отними точию ныне от души его (ея) сего пестуна и хранителя ея, не остави ю едину, яко в путь шествующую; повели ему, яко хранителю, не удалятися помощию в сем страшном прохождении ея в мир горний невидимый; молим Тя, да будет убо ей заступником и защитником от злаго сопротивника в прохождении мытарств, дондеже преведет ю к Тебе, яко к Судии неба и земли. О, страшно прохождение сие для души, грядущей на суд Твой нелицеприятный, и имущей в прохождении сем истязатися духами злобы поднебесными! Темже убо молим Тя, Преблагий Господи, благоволи и еще послали святых Твоих Ангелов душе преставльшагося (ейся) к Тебе раба Твоего (рабы Твоея) (имя) , да защитят, оградят и сохранят ю от нападения и истязания страшных и злых оных духов, яко истязателей и мытарей воздушных, служителей князя тьмы; молим Тя, свободи ю сего злаго обстояния, да не срящет ю злых демонов полчище; сподоби ю безбоязненно, благотишно и невозбранно преяти от земли страшный сей путь со Ангелы Твоими, да вознесут ю поклонитися.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничке

Начало заупокойных канонов общее:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды).

Господи, помилуй (трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй, Едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе и стену, и пристанище имамы, и молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице Безневестная, верных спасение.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Канон Глас 8:

Ирмос: Воду прошед, яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь, молитися, Милосерде, о ныне преставленном, да покоиши душу его, Владыко.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Мертв был плотию, Спасе, и во гробе положен с мертвыми, душу раба Твоего покой в месте злачне, яко Милосерд.

Слава: Молебный глас мой услыши, Боже Триипостасне, и учини душу преставленнаго в недрех Авраамлих, Избавителю.

И ныне: Ты, Пречистая Богородице, Егоже без искуса мужеска заченши родила еси, моли Сына Твоего, подати покой рабу Твоему преставленному.

Ирмос: Небеснаго круга Верхотворче, Господи, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, едине Человеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В месте злачне, в месте покойне, идеже лицы святых веселятся, душу раба Твоего преставленнаго покой, Христе, едине Милостиве.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Идеже лицы святых, тамо вчини, Владыко, послужившаго Тебе всем сердцем и воздвигшаго иго Твое на рамо свое, яко един Владыка живота и смерти.

Слава: Небесный Отче Вседержителю, и Сыне Единородный, и Душе Святый Исходный, презри умершаго согрешения и в Церкви первенец всели его славити Тя, со всеми угождшими Тебе.

И ныне: Яко Мати Святая Пресвятаго Бога, Владычице всяческих, Марие Богородице, со всеми святыми Сего моли, душу покоити раба Твоего в Небесных селениих.

Ирмос: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя и прославих Твое Божество.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Сошедый в преисподняя, Христе, совоздвигл еси умершыя вся, и преставльшагося от нас покой, Спасе, яко Щедр.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Никтоже без греха есть, токмо Ты един, Владыко: сего ради преставленному и грехи остави, и в рай того всели.

Слава: Услыши, Троице Святая, гласы молебныя, приносимыя Тебе в церкви о усопшем, и Богоначальным Твоим светом озари душу, омраченную суетными привержении.

И ныне: Родила еси, Пречистая, без мужеска семене, Бога Совершенна и Человека Совершенна, вземлющаго грехи наша, Дево. Того моли, Госпоже, преставльшемуся рабу Твоему подати покой.

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Господи, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколюбче.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Имый живота и смерти власть, преставленнаго от нас покой, Христе Боже. Ты бо еси всех, Спасе, Покой и Живот.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

На Тя, Спасе, надежду возложь, умерый отыде от нас, Ты же, Господи, ущедри его, яко Бог Многомилостив.

Слава: Просвети нас, Трисвяте, воспеваемый Владыко, молящихся Тебе, мир Небесный прияти, и в мирных селех душу вчини, отшедшую от временных, в надежде безконечныя жизни.

И ныне: Шуяго стояния, Пречистая, избавити преставленнаго умоли Сына Твоего, Дево Госпоже, яко Спаса и Бога нашего Мати Сущая.

Ирмос: Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя, яко зол душа моя исполнися и живот мой аду приближися, и молюся, яко Иона: от тли, Боже, возведи мя.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Ада испроверг, Владыко, воскресил еси умершыя от века, и ныне преставленнаго от нас в недро Авраамле Ты, Боже, всели, прегрешения вся отпустив, яко Милосерд.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Заповедь, юже ми дал еси, Боже, преступих и смертен бых, но Ты, Боже, сошедый во гроб и души яже от века воскресивый, не возстави мене, Владыко, на мучение, но на покой, преставленный вопиет Тебе нами, Многомилостиве.

Слава: Молим Тя, Безначальне Отче, и Сыне, и Душе Святый, злобою душезлобнаго мира озлобленную и к Тебе Зиждителю прешедшую душу, во адово дно не отрини, Боже, Спасе мой.

И ныне: С небесе Христос Бог наш, яко дождь на руно, Пречистая, сниде на Тя, напаяя весь мир и изсушая вся безбожныя потоки, наводняяй всю землю разумом Своим, Приснодево. Того моли дати покой преставленному рабу Твоему.

Кондак, глас 8:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.

Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, якоже повелел еси, Создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Ирмос: От Иудеи дошедше, отроцы в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Владыко Христе Боже, егда хощеши судити миру, пощади душу раба Твоего, егоже от нас приял еси, вопиющаго: отец наших Боже, благословен еси.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

В пищи райстей, идеже праведных души веселятся послуживших Тебе, причти с ними, Христе, душу раба Твоего, воспевшаго: отец наших Боже, благословен еси.

Слава: Иудейския три отроки спасый во огни, в триех Лицех воспетый, избави огня вечнаго усопшаго, воспевшаго Ти верно: отец наших Боже, благословен еси.

И ныне: Исаиа Тя Жезл нарече, Чистая; Даниил же Гору Несекомую; Иезекииль же Дверь, из Неяже пройде Христос; мы же Тя Истинную Богородицу именующе, величаем.

Ирмос: Седмерицею пещь халдейский мучитель богочестивым неистовно разжже, силою же лучшею спасены, сия видев, Творцу и Избавителю вопияше: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Скончав течение, и к Тебе прибегох, Господи, преставленный вопиет ныне: прегрешения остави, Христе Боже, и не осуди мене, егда хощеши судити всем, верно бо Тебе взывах: вся дела Господня Господа пойте, и превозносите Его во веки.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Понесшаго, Владыко, иго Твое на раме Своем, и бремя Твое легкое, аще и не всегда, обаче в месте преподобных Твоих всели душу его, воспевшаго Тебе, Христе Спасе: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите Его во веки.

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.

Безначальная Троице Святая, Боже Отче, и Сыне, и Душе Святый, в лице святых причти душу преставленнаго раба Твоего, и огня вечнаго избави, да Тя хвалит, воспевая во веки: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите Его во веки.

И ныне: Тя, Дево, пророчестии лицы прорекоша, прозряще бо Тя прозорливыма очима: ов убо Жезл нарече Тя, ин же Дверь Восточную, ов же Гору человеки Несекомую. Мы же исповедуем Тя воистинну Богородицу, Бога всяческих рождшую; Егоже моли упокоити преставленнаго во веки вся.

Ирмос: Ужасеся о сем небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее небес. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и человек чиноначалия величают.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Иисусе, Боже мой, Спасе, Адамле Ты взял еси преступление, и смерти вкусил еси, да человеки от нея свободиши, Милосерде. Темже молим Тя, Милостиве: преставленнаго покой, яко Благ, во дворех святых Твоих, яко Един Всеблагий и Милосердый.

Припев: Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего.

Несть никтоже, Милосерде, иже не согреши в человецех, токмо Ты Един, Иисусе Христе, вземляй грехи всего мира. Темже, очистив раба Твоего от прегрешений, вчини во святых Твоих дворех: Ты бо Живот еси и Покой, и Свет, и Веселие всех Тебе благоугодивших.

Слава: Удивися все естество человеческое, како Безначальнаго Отца Сын, сый Единородный, плоть от Девы действом Святаго Духа приял еси, и пострадал еси яко человек, да умершия оживиши. Тем и преставленнаго ныне от нас, прилежно молим Тя, во стране живых, яко Благ, всели.

И ныне: Невесту Тя нарицаем, Пречистая, Отца невидимаго, и Матерь Сына, из Тебе Духом Святым воплощеннаго; и Молебницу Тя о усопшем рабе Твоем, предлагаем: Тебе бо Помощницу имамы земнии, и любовию поюще Тя величаем.

Окончание канона

Тропарь, глас 6:

Един естеством сый Животворец, Христе, и благости воистинну неизследимая пучина, ныне преставльшагося раба Твоего Царствия Твоего сподоби: Ты бо Един еси имеяй множество щедрот и безсмертие. Слава, и ныне:

Богородичен: Источник живота рождшая, Владычице, Избавителя миру Иисуса Господа, Того прилежно моли, безконечнаго живота преставльшагося ныне раба Твоего сподобити: Ты бо христиан Едина еси известнейшая Помощница.

Господи, помилуй. (12 раз)

И молитву сию:

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек) и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная; избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца, и Сына, и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице, и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки; и Ты еси Един Бог милости и щедрот, и человеколюбия; и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Панихида для чтения мирянами дома и на кладбище
Содержание
Трисвятое
Молитва Пресвятой Троице
Отче Наш
Псалом 90
Глас 8-й
Тропарь, глас 8-й
Кафисма 17-я
Тропарь, глас 5-й
Седален, глас 5-й
Псалом 50 покаянгный
КАНОН О УСОПШЕМ, ГЛАС 8 стр48 в кн.
Канон о усопших многих
Песнь 1, 2
Седален, глас 5-й
Седален, глас 6-й
Песнь 3, 4, 5
Кондак, глас 8-й
Икос
Песнь 6, 7, 8
Окончание заупокойных канонов
ПОСЛЕДОВАНИЕ
ПО ИСХОДЕ ДУШИ ОТ ТЕЛА
Панихида для чтения мирянами дома и на кладбище
Молитвами Пресвятого Отца Нашего, Господа Иисуса Христа, помилуй нас, Дух Пресвятой Всемилостивый. Аминь.
ТРИСВЯТОЕ
Пресвятой Боже, Пресвятой Крепкий, Пресвятой Бессмертный, помилуй нас
Читается трижды с крестным знамением и с поклоном в пояс).
Слава Отцу, Матери, Сыну и Пресвятому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОМУ ДУХУ
Царь Царей Превеликий, Истинный, Утешитель душ наших, Существующий везде и Всеисполняющий, Сокровище Благих и Жизни Податель, приди, и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Блаже, души наши. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ
Пресвятая Троица, помилуй нас.
Триединый Иисус Христос – Спаситель Всепобеждающий, Дух Пресвятой, Первотворец, Имени Твоего ради, посети нас и внемли гласу нашему кающемуся, душой к Тебе в молитве припадаем.
Владыка, Царь Царей, Живой и Истинный, прости беззакония наши.
Пречистая, Пресвятая Богородица, заступись за нас и прости Всепрощающим Сердцем Своим.
Господь Иисус Христос Лучезарный, во Имя Твоих Отца и Матери Единых, молитв Их ради, помни о нас и молитвами Своими исцели души наши. Аминь.
аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
ОТЧЕ НАШ
Отче Наш, Превеликий Боже, Дух Пресвятой, на Земле Слово Правды Благой!
Да, святится и славится Имя Твоё в веках.
Да, процветает Царствие Твоё беспредельное и Воля в нём вершится и царит в нём Царствие Гармония – Любовь. Сила и Слава Пресвятой Троицы тверды.
Дай нам пищу и кров на каждый день. Прости грехи наши вольные и невольные, видимые и невидимые, мысленные и сотворённые,
Всемогущий Боже, нас храни от искушений князя тьмы и лукавого, огради, защити от бесов, сущих и дьявола.
Наставь на Путь Истинный наших детей и приведи к Обители Своей, научи их молиться и верить в себя.
Научи нас любить и прощать обидевших нас и себя.
Мы Тебя любим, Отец Вселюбящий, мы Тебя любим, мы Тебя любим!
Благодарим за краски Мира необъятного, благодарим за опыт жизни и надежды, благодарим за счастье и благодатную любовь, благодарим за Дары ниспосланные Тобой.
Ты – это мы, мы – это Ты, Мы с Тобой Едины.
Во Имя Отца — Матери, Сына и Пресвятого Духа. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Господи помилуй (12 раз).
Слава Отцу, Матери, Сыну и Пресвятому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Придите, поклонимся и припадём к Царю Царей, Нашему Богу (поклон).
Придите, поклонимся и припадём к Господу Иисусу Христу, Царю Царей, Нашему Богу (поклон).
Придите, поклонимся и припадём к Самому Господу Иисусу Христу и Нашему Богу (поклон). Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Слава Лучезарным! Слава Добро Творящим!
Аллилуйя Всемогущим, аллилуйя Лучезарным, Свет и Любовь, Жизнь дарящим!
Господи помилуй (12 раз).
Слава Отцу, Матери, Сыну и Пресвятому Духу, ныне, присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
ГЛАС 8-й
Владыка Всевышний, Господи, Боже Наш, исцели души наши, ибо ведаешь Ты о них. Ради множества Щедрот и Милости Твоей, верующих в Тебя людей спаси, сохрани и очисти наши тела и окружающий нас Теплом Души Своей. Мир бесконечный спаси и очисти от сущих, бесов и дьявола и избавь от безудержного князя тьмы и от стрел лукавых. Господь Живой и Истинный, Ты ведёшь людей к Вере Православной, грешников к покаянию и к раскаиванию, благославляешь нас на Путь Праведный, Счастье и Любовь даришь обильно, необъятно, всещедро, помилуй, прости верующих в Тебя во Имя Матери Божьей, Живой и Единой с Тобою,
Помяни, Господь, Венец Создания Всякого, детей Земли в молитвах Своих.
Славим и воспеваем Пресвятое Имя Твоё во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
ТРОПАРЬ, глас 8-й
Первосоздатель Мудрейший, Глубиною Мудрости Человеколюбивой сотвори всем полезное .
Славим Тебя, Богородица Усердная Молитвенница за души наши. Благоприятная Богу Всемогущему, Матерь Божья, спаси и Благославенным Амофором омой нас.
Слава Отцу, Матери, Сыну и Пресвятому Духу, ныне, присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Слава Лучезарным! Слава Добро Творящим!
Аллилуйя Всемогущим, аллилуйя Лучезарным, Свет и Любовь, Жизнь дающим!
Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава!
Господи помилуй (12 раз).
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
17 КАФИСМА
ТРИСВЯТОЕ
Пресвятой Боже, Пресвятой Крепкий, Пресвятой Бессмертный, помилуй нас.
(Читается трижды с крестным знамением и с поклоном в пояс).
Слава Отцу, Матери, Сыну и Пресвятому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
ТРОПАРИ, глас 5-й
Господь Благославенный, научи нас Оправданиям Своим, научи в Свете Любви жить, веди православных христиан по Истинному, Праведному Пути.
Покаянием своим очистимся и обретём Источник Жизни Вечный, откроем дверь Райскую Благославенную.
Господь Изначальный, Дух Пресвятой Любимый Наш, благослави, спаси нас и дух наш от гибели. Молим Тебя, Превеликий Боже, даруй нам прощение и отпущение грехов вольных и невольных, видимых и невидимых, мысленных и сотворённых.
Веруем, что явишься Ты, Отец Небесный, к нам, окажешь такую Честь и наградишь Своим Венцом Небесным.
Первотворец, Бог Абсолют в Покое, Образ Славы Твоей, да святится!
Почтенный Боже Превеликий, прости и ущедри создания свои, очисти благоволением Твоим и сотвори жизнь нашу в Райских Пущах.
Трисиятельное Единого Бога боголелейно поём: Свят, Свят, Свят, Отче Безначальный, Дух Пресвятой!
Всемогущий Боже, Живой и Истинный, награди нас Милостью Своей.
Сын Единородный, Господь Иисус Христос, Божественная Душа, просвети нас, верою Тебе служащих.
Радуйся, Пречистая Бога Мать Благославенная, Спасение всех, даруй нам Царствие Небесное .
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Боже Человеколюбивый, отпусти нам грехи вольные и невольные, мысленные и сотворенные, видимые и невидимые, прости ложь, идущую от людей, сквернословие, пороки людские.
Славим Пресвятое Второе Пришествие Твоё! В Тебя, Единого Бога веруем, Живого, Истинного и Человеколюбивого.
Славим Тебя, Господь Иисус Христос, с Отцом и Матерью Едиными и с Пресвятым Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Слава Лучезарным! Слава Добро Творящим!
Аллилуйя Всемогущим, аллилуйя Лучезарным, Свет и Любовь, Жизнь дарящим!
Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава!
Господи помилуй (40 раз).
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
СЕДАЛЕН, глас 5-й
Упокой души преставленые . Господь Превеликий, Благодетель, СПАСИ И СОХРАНИ их дух для жизни вечной.
Первосоздатель и БОГ Наш Всемогущий, помоги любящим Тебя, на Тебя уповаем и надеемся .
Упокой преставленных, Господь Иисус Христос Премилосердный, и отправь в Рай духи усопших, простив им прегрешения вольные и невольные, мысленные и сотворённые, видимые и невидимые .
Слава Отцу, Матери, Сыну и Пресвятому Духу, ныне, присно, и во веки веков.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Девой Марией Рождённый, Осветивший Мир, Господь Иисус Христос, Свет и Любовь, помилуй нас.
Господи помилуй (40 раз).
ПСАЛОМ 50 покаянный
Помилуй нас, Боже Величественный, по Великой Милости Твоей и по множеству Щедрот Твоих, очисти беззакония наши, от уроков и кармы освободи.
Беззакония наши знаем и в грехах Тебе, Единому, каемся. Грешны мы, Батюшка Родимый, просим оправдать нас. Господь. Первосоздатель Мира Беспредельного, Справедлив Суд Твой Истинный и Тайный. Яви Премудрость Свою, щедро нас Всепрощением награди.
Окропи иссопом, Премудрый Отец, очисти от грехов и беззаконий и омой нас Святой Водой, тогда ярче снега белого сиять будем.
Слуху нашему дай Радость и Веселие. Зажги в сердцах наших Чистоту Помыслов и дух обнови. Не отверни от нас Лица Твоего Премудрого. Дай Радость Спасения.
Господь Всемогущий, хвалим Тебя Правдолюбивого, ублажи Благоволением Своим.
Да, созиждутся Стены Иерусалимские, наполнится Мир Чистотой Беспорочной и Светом Защитным.
Слава Отцу, Матери, Сыну и Пресвятому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Слава Пресвятой Троице, Добро Творящей!
Прославляем Тебя Пресвятая Троица, Триединый Господь Иисус Христос.
Аллилуйя Всемогущим, аллилуйя Лучезарным, Свет и Любовь, Жизнь дающим!
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
Славим Тебя, Господь Иисус Христос, Царь Царей, славим Тебя, славим Тебя!
Слава Тебе, Превеликая Всецарица, слава!
Слава Отцу, Матери, Сыну и Пресвятому Духу, ныне, и присно, и во веки веков.
Упокой, Лучезарный Великолепный Господь, душу усопшего (души усопших), (имя рек), (поклон).
Если в жизни человек согрешил (люди согрешили), прости его (их) Милостью Твоей Щедро.
Боже, Человеколюбивый, помилуй (поклон) и избавь от вечных мук, приведи в Царствие Небесное дух преставленного (поклон)
(духов преставленных).
Владыка Превеликий, душам, молящимся

Глава 1.
BPOV.

Спустившись в столовую, я увидела то, что уж никак не ожидала. За столом сидел отец. Услышав шаги, он поднял голову и как всегда равнодушно оглядел меня. От этого взгляда мороз по коже. Мне совершенно не хотелось находиться рядом, но теперь обратной дороги нет, придётся завтракать с ним. Осторожно сев за стол я ради приличия пожелала ему приятного аппетита, на что он лишь рассеянно кивнул. Прошло около десяти минут, мы сидели в тишине, наслаждаясь завтраком.

— Изабелла, — вдруг раздался этот неприятный голос.
Я настороженно повернула голову в его сторону.
— Сегодня отменяются все уроки, мы поедем на приём. Ты должна стоять готовая у входа через два часа. И не смей устроить какую-нибудь проделку, иначе будешь наказана. Ты поняла?!
— Да, — тихо, склонив голову, ответила я.

После сказанного, Чарли закрылся в рабочем кабинете. А я, покинув столовую, направилась в свою комнату. Там уже находилась служанка, чьё имя было Мишель. Она суетливо раскладывала различные баночки и тюбики с косметикой, что-то искала, бегая из одного угла комнаты в другой.

— К чему такая спешка, Мишель?
— О, Белла… мистер Свон приказал как можно красивее Вас нарядить, да побыстрее. Видно, это какой-то очень важный приём…
— Чтоб все эти приёмы, — пробубнила я, усаживаясь в кресло напротив туалетного столика.

Следующий час Мишель наводила блеск на каждую клеточку моего тела. Подпиливала, подкрашивала и подрисовывала всё, что только можно. А я, блаженно закрыв глаза, наслаждалась минутами покоя.
Когда макияж и причёска были сделаны, Мишель принялась натягивать на меня платье. Я мельком взглянула в зеркало. Увиденное, как ни странно меня порадовало. Волосы были уложены в высокий пучок, несколько вьющихся прядей обрамляли лицо. Макияж был лёгким и натуральным: густые ресницы, персиковый румянец, дымчатые тени и капля блеска на губах. Платье, в которое меня одела Мишель, было шикарным. Простое, но очень элегантное. Чёрное в пол. Оно обтягивало фигуру, выгодно подчёркивая её изгибы, а на талии красовался рельефный пояс.
Что же это за приём такой важный? Ещё никогда Чарли не сообщал мне о подобном лично, а только через служанок. Да и к чему такая надобность наряжаться? В любом случае, этот банкет ни чем не будет отличаться от остальных: те же люди, те же надменные лица, те же алчные характеры.
Надев туфли, я прошла к подъездной аллее, не смотря на то, что в запасе было ещё полчаса — ни к чему злить Чарли. Тот был уже готов и с явным недовольством ждал меня.
— Пока ты соберёшься, может столетие пройти, — презрительно фыркнул он.
Любой другой человек на моём месте обиделся бы, но я уже привыкла к такому отношению. Просто смирилась.

***

Машина остановилась у шикарного дома. Выйдя из автомобиля, я огляделась по сторонам. Яркие огни, громкие голоса, куча сигналящих машин, куча людей. Естественно, всё как всегда.

Банкет проходил в огромном зале. Играла музыка, официанты разносили бокалы с алкоголем, протискиваясь сквозь толпы расфуфыренных девиц. Я стояла в компании таковых, изображая интерес, слушая примитивные рассказы о магазинах, бриллиантах и мужчинах. Больше всего сейчас мне хотелось убежать из этого дурдома.

Спустя некоторое время ко мне подошёл отец, схватил за локоть и чуть ли не поволок за собой. Приведя в другой конец зала, он остановил меня, а сам подошёл к какому-то мужчине, стоявшему ко мне спиной. Услышав что-то от моего отца, тот развернулся и окинул меня то ли заинтересованным, то ли оценивающим взглядом. Мне было так неловко стоять перед ним… Я отвела взгляд в другую сторону, но краем глаза всё-таки рассмотрела мужчину. Он был на полторы головы выше меня, одетый в смокинг, удачно подчёркивающий его, возможно атлетического телосложения фигуру. Волосы тёмно-коричневого цвета, отливающие золотом в свете ламп, были в лёгком беспорядке. Черты лица благородные: волевой подбородок, идеально ровный нос и выразительные глаза… какого они были цвета, я не смогла понять.

— Изабелла, — раздался голос Чарли, — это — Эдвард Каллен, — сказал он, указывая рукой на мужчину.
— Очень приятно, — смущённо ответила я.
— Взаимно, — раздался бархатистый грудной голос. Он был настолько приятен, что я невольно заулыбалась, на секунду закрыв глаза. Наверное, со стороны выглядело довольно глупо.
Тем временем Каллен детально изучал весь мой внешний вид, будто бы я — товар на полке магазина, а он — покупатель.
Ещё несколько минут я, смущённая, стояла под взглядом этого мужчины. Каллен наконец оторвался от меня и посмотрел на моего отца, при этом сосредоточенно кивнув. Чарли засиял от этого простого жеста, и, чуть ли не запрыгал на месте. Сказав ещё что-то моему отцу, Каллен покинул нас, даже не попрощавшись.

Весь дальнейший вечер прошёл за танцами, напитками и обсуждением всех и всея. Чарли меня настораживал. На его лице читалось какое то странное самодовольство, и всё из за этого Каллена… весьма странно. Какие слова могли так на него подействовать?! Как будто только что он выиграл крупную сумму в лотерею или заключил удачную сделку.

Наконец мы вернулись домой. Я уже было хотела пойти в свою комнату, как отец приказал зайти к нему в кабинет. Сердце кольнуло, в предчувствии чего то…

Сев в кресло напротив рабочего стола Чарли я внимательно посмотрела на отца. Сейчас его лицо было сосредоточенным и холодным, впрочем, как всегда.

Минуту я прокручивала в голове его слова, пытаясь понять смысл сказанного. Боже мой! Он с ума сошёл?! Замуж?! Я ещё ребёнок!

— За Каллена?! НЕТ!, — я выкрикнула это на одном дыхании, — Я не выйду замуж ни за какого Каллена! И вообще не собираюсь быть чьей-то женой!
— Меня НЕ волнует твоё мнение, — спокойно, но твёрдо сказал он, что лишь ещё больше возмутило меня.
Резко поднявшись с кресла, я начала шагать туда-сюда, истерично размахивая руками.

— Я не выйду замуж! НЕТ! НИКОГДА! Ты не заставишь меня, мне плевать, что ты там решил, я сказала, НЕТ! Это, в конце концов, моя жизнь!

Его лицо покраснело от злости. На минуту я пожалела о сказанных словах. Он быстро подошёл ко мне, заводя руку за свою голову. Через секунду его ладонь обожгла мою щёку, словно плеть, и я, не выдержав силы удара, упала на пол. Но отец всё не унимался. Наклонившись, он схватил меня за волосы, дёргая мою голову в разные стороны.

— Мразь, ты забыла, с кем разговариваешь?! Или тебе напомнить?! Ты выйдешь за него замуж, тварь такая, иначе я сломаю твой позвоночник так, чтоб ты всю жизнь лежала! Сколько можно доводить родного отца, где твоя благодарность за всё, что я делаю для тебя?! Где?! Ты хочешь своего единственного родителя в гроб загнать, ты этого добиваешься? Ты выйдешь за него замуж! Повтори это, скотина! — Он ударил ногой по моей спине, вызвав отчаянный писк. Слёзы катились из моих глаз, а тело тряслось в истерике, — Повторяй, мерзавка!

Не дождавшись ответа, он схватил моё горло и начал сжимать руками. Страх смерти, присущий любому существу пересилил меня и я, отчаянно глотая воздух, которого было всё меньше и меньше, выкрикнула:
— Да! Да! хорошо!

Услышав это, он отпустил меня. Я прокашлялась, что далось мне не без боли. Этот отвратительный человек стоял поодаль меня, будто ничего не произошло, будто только что не пытался задушить собственного ребёнка.

— Вот и чудесно. Свадьба через две недели,- на этих словах он покинул кабинет, оставляя меня одну.

Я пролежала так ещё час, может два… всхлипы один за другим вырывались из моей груди, спина ныла, горло всё ещё стягивало, а руки тряслись, поглаживая плечи. Я просто лежала, борясь с истерикой и разглядывая лепнину на потолке. Замуж. За человека, которого видела один раз. За того, кого не люблю и не знаю. Это же немыслимо. Это… страшно. А вдруг он такой же, как Чарли, или даже хуже? Вдруг он будет избивать меня ещё сильнее?!

— А вдруг он будет любить тебя? — услышала я шёпот внутреннего голоса, который тут же утих, как только я вспомнила, как ко мне всегда относились. Перед глазами стояли картины всех этих избиений, всей этой жестокости… что ж, моя жизнь итак искалечена.
Но на этот раз я не смирюсь. Слишком много раз я это делала, но теперь я должна этого избежать…

Более-менее придя в норму, я на ватных ногах дошла до своей спальни и, не раздеваясь, свалилась на кровать. Все силы меня покинули, в голове не осталось мыслей и переживаний, сейчас я походила на бездушную куклу. Через пару минут меня захватило царство морфия…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *