Канон об усопшем

Канон о едином усопшем

Моли́твами святы́х отец наших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибежище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе́ мятежна. Плещма Свои́ма осенит тя, и под криле Его наде́ешися, оружием обы́дет тя истина Его. Не убои́шися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Паде́т от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не прибли́жится. Оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздаяние грешников узриши. Я́ко Ты, Го́споди, упование мое́; Вы́шняго положил еси́ прибежище твое́. Не прии́дет к тебе зло, и рана не прибли́жится телеси́ твоему. Я́ко Ангелом Своим запове́сть о тебе, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На руках во́змут тя, да не когда преткне́ши о камень ногу твою. На аспида и василиска наступиши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя упова́, и избавлю и́; покры́ю и́, я́ко позна и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму́ его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Те́бе, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубиною мудрости человеколюбно вся стро́яй и полезная всем подаваяй, Еди́не Соде́телю, упокой, Го́споди, ду́шу раба́ Твоего́, на Тя бо упование возложи, Творца и Зиждителя и Бо́га нашего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Те́бе и стену, и пристанище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила еси́, Богоро́дице Безневе́стная, верных спасение.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей милости Твоей, и по множеству щедрот Твои́х очи́сти беззаконие мое́. Наипаче омый мя от беззако́ния моего, и от греха моего очи́сти мя.

Я́ко беззаконие мое́ аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Те́бе единому согреши́х и лукавое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда суди́ти Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресе́х роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси́, безвестная и тайная премудрости Твоей явил ми еси́. Окропи́ши мя иссопом, и очи́щуся, омы́еши мя, и паче снега убелю́ся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смире́нныя. Отврати лице Твое́ от грех моих, и вся беззако́ния моя очи́сти. Сердце чисто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови во утробе моей. Не отве́ржи мене́ от лица Твоего́, и Духа Твоего́ Святаго не отыми от мене́. Воздаждь ми радость спасения Твоего́ и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путе́м Твоим, и нечести́вии к Те́бе обратятся. Избави мя от кровей, Бо́же, Бо́же спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Я́ко аще бы восхотел еси́ жертвы, дал бых у́бо, всесожжения не благоволи́ши. Жертва Бо́гу дух сокруше́н, сердце сокруше́нно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Го́споди, благоволением Твоим Сиона, и да сози́ждутся стены Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Канон, глас 8-й
Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко сушу, и египетского зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Бо́гу на́шему пойм.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Отверз уста моя, Спасе, слово ми подаждь моли́тися, Милосе́рде, о преставлением рабе́ Твоем (и́мя), да покоиши ду́шу его, Влады́ко.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Мертв быв пло́тию, Спасе, и во гробе положен с мертвыми, ду́шу раба́ Твоего́ покой в месте злачне, я́ко Милосерд.

Сла́ва: Моле́бный глас мой услыши, Бо́же Триипоста́сне, и учини ду́шу преставленнаго в не́дрех Авраамлих, Избавителю.

И ны́не: Ты, Пречистая Богоро́дице, Его́же без искуса мужеска заче́нши родила еси́, моли Сына Твоего́ подати покой рабу Твоему преставленному (имя).

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго круга Верхотво́рче, Го́споди, и Церкве Зиждителю, Ты мене утверди в любви Твоей, желаний краю, верных утверждение, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

В месте злачне, в месте покойне, иде́же липы святы́х веселятся, ду́шу раба́ Твоего́ преставленнаго покой, Христе́, Еди́не Ми́лостиве.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Иде́же ли́цы святы́х, тамо вчини, Влады́ко, послужи́вшаго Те́бе всем сердцем и воздви́гшаго иго Твое́ на рамо свое, я́ко Един Владыка живота и смерти.

Сла́ва: Небесный О́тче Вседержителю, и Сыне Единородный, и Душе Святы́й Исходный, презри уме́ршаго согрешения, и в Церкви первенец всели его, славити Тя со всеми уго́ждшими Те́бе.

И ны́не: Я́ко Мати Святая Пресвятаго Бо́га, Владычице всяческих, Мари́е Богоро́дице, со всеми святыми Сего моли ду́шу покоити раба́ Твоего́ в небесных селе́ниих.

Если канон читается в составе панихиды, по 3-й и 6-й песнях: ирмос, «Господи помилуй» (40 раз) и молитва «Помяни, Го́споди…»

Седален, глас 5-й

Поко́й, Спасе наш, с праведными раба́ Твоего́, и сего всели во дворы Твоя́, я́коже есть писано, презирая, я́ко благ, прегреше́ния его вольная и невольная, и вся я́же в ведении и не в ведении, Человеколюбие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Девы возсиявый миру, Христе́ Бо́же, сыны света Тою показавый, поми́луй нас.

Песнь 4

Ирмос: Услышах, Го́споди, смотрения Твоего́ таинство, разуме́х дела Твоя́ и прославих Твое́ Божество.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Соше́дый в преисподняя, Христе́, совоздви́гл еси́ уме́ршия вся, и преставльшагося от нас покой, Спасе, я́ко щедр.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Никтоже без греха есть, токмо Ты Един, Влады́ко, сего ра́ди преставленному и грехи́ оста́ви, и в рай того всели.

Сла́ва: Услыши, Тро́ице Святая, гласы моле́бныя, приноси́мыя Те́бе в церкви

о усопшем, и богоначальным Твоим светом озари ду́шу, омраче́нную суетными приверже́нии.

И ны́не: Родила еси́, Пречистая, без мужеска се́мене, Бо́га соверше́нна и Человека совершенна, взе́млющаго грехи́ на́ша, Дево. Того моли, Госпоже, преставльшемуся рабу Твоему подати покой.

Песнь 5

Ирмос: Просвети нас повелении Твоими, Го́споди, и мышцею Твоею высокою Твой мир подаждь нам, Человеколю́бче.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Имый живота и смерти власть, преставленнаго от нас покой, Христе́ Бо́же, Ты бо еси́ всех, Спасе, покой и живот.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

На Тя, Спасе, надежду возложь, уме́рый отыде от нас; Ты же, Го́споди, уще́дри его, я́ко Бог многомилостив.

Сла́ва: Просвети нас, Трисвяте, воспеваемый Влады́ко, молящихся Те́бе, мир небесный прия́ти, и в мирных се́лех ду́шу вчини́, отше́дшую от временных в надежде безконе́чныя жизни.

И ны́не: Шуйяго стояния, Пречистая, избавити преставленнаго умоли Сына Твоего́, Де́во Госпоже, я́ко Спаса и Бо́га нашего Мати сущая.

Песнь 6

Ирмос: Молитву пролию ко Господу, и Тому возвещу печали моя, я́ко зол душа моя испо́лнися и живот мой аду прибли́жися, и молюся, я́ко Иона: от тли, Бо́же, возведи мя.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоей).

Ада испрове́рг, Влады́ко, воскресил еси́ уме́ршия от века; и ны́не преставленнаго от нас в не́дро Авраамле Ты, Бо́же, всели, прегрешения вся отпустив, я́ко милосерд.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоей).

Заповедь, ю́же ми дал еси́, Бо́же, преступи́х и смертен бых, но Ты, Бо́же, соше́дый во гроб и ду́ши я́же от века воскреси́вый, не возстави мене, Влады́ко, на мучение, но на покой, преставленный вопиет Те́бе с нами, Многоми́лостиве.

Сла́ва: Молим Тя, безначальне О́тче и Сыне и Душе Святы́й, злобою душезлобнаго мира озлобленную и к Те́бе, Зиждителю, прешедшую ду́шу во адово дно не отри́ни, Бо́же Спасе мой.

И ны́не: С небесе́ Христос Бог наш, я́ко дождь на руно, Пречистая, снйде на Тя, напаяя весь мир и изсушая вся безбожныя потоки, наводняяй всю землю разумом Своим, Присноде́во; Того моли дати покой преставленному рабу Твоему.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва и ны́не:

Кондак, глас 8-й

Со святыми упокой, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́ (рабы Твоей), иде́же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконе́чная.

Икос

Сам един еси́ Безсмертный, сотворивши и создавши человека; земни́и у́бо от земли́ создахомся и в землю ту́южде пойдем, я́коже повелел еси́, Создавши мя и реки́й ми: я́ко земля еси́ и в землю отыдеши, аможе вси челове́цы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмос: От Иудеи доше́дше о́троцы, в Вавилоне иногда, верою Тро́ическою пламень пе́щный попраша, поюще: отце́в Бо́же, благословен еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда хощеши суди́ти миру, пощади ду́шу раба́ Твоего́, его́же от нас приял еси́, вопиющаго: отец наших Бо́же, благословен еси́.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

В пищи раи́стей, иде́же праведных ду́ши веселятся, послуживших Те́бе, причти с ними, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́, воспе́вшаго: отец наших Бо́же, благословен еси́.

Сла́ва: Иуде́йския три отроки спасый во огни, в Трие́х Ли́цех воспетый, изба́ви огня ве́чнаго усо́пшаго, воспе́вшаго Ти верно: отец наших Бо́же, благословен еси́.

И ны́не: Владыку Христа ро́ждшая, всех Бо́га, власти те́мныя воздушнаго князя изба́ви, Де́во, ду́шу преставльшагося в вере и воспе́вшаго: отец наших Бо́же, благословен еси́.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь халдейский мучитель богочести́вым неи́стовно разжже́, силою же лучшею спасены сия видев, Творцу и Избавителю вопияше: отроцы благословите, свяще́нницы воспо́йте, людие превозносите во вся ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Скончав течение и к Те́бе прибегох, Го́споди, преставленный вопиет ны́не, прегрешения оста́ви, Христе́ Бо́же, и не осуди мене, егда хощеши суди́ти всем, верно бо Те́бе взывах: вся дела Господня, Господа по́йте и превозносите Его во ве́ки.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Поне́сшаго, Влады́ко, и́го Твое́ на раме своем, и бремя Твое́ легкое, аще и не всегда, обаче в месте преподобных Твои́х всели ду́шу его, воспе́вшаго Те́бе, Христе́ Спасе: отроцы благословите, свяще́нницы воспо́йте, людие превозносите Его во ве́ки.

Сла́ва: Безначальная Тро́ице Святая, Бо́же О́тче и Сыне и Душе Святы́й, в лице святы́х причти ду́шу преставленнаго раба́ Твоего́ и огня вечнаго изба́ви, да Тя хвалит, воспевая во ве́ки: отроцы благословите, свяще́нницы воспо́йте, людие превозносите Его во ве́ки.

И ны́не: Тя, Дево, пророчестии ли́цы прорекоша, прозряще бо Тя прозорли́выма очи́ма: ов у́бо жезл нарече́ Тя, ин же дверь восточную, ов же гору челове́ки несеко́мую. Мы же исповедуем Тя вои́стинну Богородицу, Бо́га всяческих ро́ждшую, Его́же моли упоко́ити преставленнаго во ве́ки вся.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем небо, и земли́ удиви́шася концы, я́ко Бог яви́ся человеком плотски, и чрево Твое́ бысть пространнейшее небес. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и человек чиноначалия величают.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Иису́се Бо́же мой, Спасе, Ада́мле Ты взял еси́ преступление и смерти вкусил еси́, да челове́ки от ней свободи́ши, Милосе́рде. Те́мже молим Тя, Ми́лостиве: преставленнаго покой, я́ко благ, во дво́рех святы́х Твои́х, я́ко Един всеблаги́й и милосердый.

Припев: Поко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея).

Несть никто́же, Милосе́рде, иже не согреши в челове́цех, токмо Ты един, Иису́се Христе́, взе́мляй грехи́ всего мира. Те́мже, очистив раба́ Твоего́ от прегрешений, вчини во святы́х Твои́х дворех, Ты бо живот еси́ и покой, и свет, и веселие всех, Те́бе благоугоди́вших.

Сла́ва: Удиви́ся все естество человеческое, како безначальнаго Отца Сын сый единородный, плоть от Девы действом Святаго Духа приял еси́, и пострадал еси́ я́ко человек, да уме́ршия оживи́ши. Тем и преставленнаго ны́не от нас, прилежно молим Тя, во стране живых, я́ко Благ, всели.

И ны́не: Невесту Тя нарицаем, Пречистая, Отца неви́димаго, и Матерь Сына, из Те́бе Духом Святым воплоще́ннаго, и моле́бницу Тя о усопшем рабе́ Твоем, предлагаем: Те́бе бо помощницу и́мамы, земни́и, и любовию поюще Тя величаем.

Достойно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богородицу, Присноблаже́нную и Пренепорочную и Матерь Бо́га нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истле́ния Бо́га

Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. (Поклон)

Если канон читается в составе панихиды, вместо «Достойно…» повторяется ирмос 9-й песни канона.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искушение, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 4-й

Со ду́хи праведных скончавшихся ду́шу раба́ Твоего́ (рабы Твоей), Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженней жизни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.

В покоищи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твой упокоеваются, упокой ду́шу раба́ Твоего́ (рабы Твоей), я́ко Един еси́ Человеколюбец.

Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы окованных разреши́вый, Сам и ду́шу раба́ Твоего́ (рабы Твоей) упокой.

И ны́не: Едина чистая и непорочная Де́во, Бо́га без се́мене рождшая, моли спасти́ся ду́ши его (ей).

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Молитва

Помяни, Го́споди Бо́же наш, в вере и наде́жди живота ве́чнаго преставльшагося раба́ Твоего́ (преставльшуюся рабу Твою) (и́мя), и я́ко благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи́ и потребля́яй неправды, ослаби, оста́ви и прости́ вся вольная его (ея) согрешения и невольная, изба́ви его (ю) вечныя муки и огня гее́нскаго, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечных Твои́х благих, уготованных любящим Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Те́бе, и несумне́нно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бо́га Тя в Тро́ице славимаго, ве́рова, и Единицу в Тро́ице и Троицу во Единстве православно даже до после́дняго своего издыхания испове́да. Темже милостив тому (той) буди, и веру, я́же в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими, я́ко щедр, упокой; несть бо человека, иже поживе́т и не согрешит, но Ты Един еси́ кроме всякаго греха и правда Твоя́ правда во ве́ки, и Ты еси́ Един Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Те́бе славу возсылаем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, аминь.

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истле́ния Бо́га Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем. (Поклон)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон)

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Го́споди, благослови. (Поклон) Го́споди Иису́се Христе́, Сыне Божий, молитвами Пречи́стыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святы́х поми́луй и упокой ду́шу раба́ Твоего́ (рабы Твоея) (имя) в безконе́чныя ве́ки, я́ко благ и Человеколюбец, аминь.

Рабу Бо́жию (рабе Бо́жией) преставльшемуся (преставльшеи́ся) (имя), вечная память. (Трижды)

И читаем трижды тропарь с поклонами: Поко́й, Го́споди, ду́шу усопшего раба́ Твоего́ (усопшия рабы Твоея) (имя) (поклон), и елико в житий сем я́ко человек согреши, Ты же, я́ко Человеколюбец Бог, прости́ его (ю) и поми́луй (поклон), вечныя муки изба́ви (поклон), Небесному Царствию причастника (причастницу) учини (поклон) и душам на́шим полезная сотвори (поклон).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *