Панихида текст для мирян

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй (12 раз). Слава, и ныне:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон.)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон.)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Глас 8-й

Стих 1: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 2: Блаже́н, его́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди

(или: Блаже́на, ю́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди,

или: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди).

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 3: Па́мять его́ (ея́, их) в род и род.

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Стих 4: Душа́ его́ (ея́) во благи́х водвори́тся

(или: Ду́ши их во благи́х водворя́тся).

Припев: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, и поле́зное всем подава́яй, еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упова́ние возложи́ша, Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. (Дважды)

Слава, и ныне, Богородичен:

Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Кафисма семнадцатая

(поется на 2-й глас или читается)

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щия в зако́не Госпо́дни.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́) .

Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Да́бы испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. Благослове́н еси́ Го́споди,

научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние,

я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́) .

И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́,

живи́ мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от мене́,

и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́,

в пути́ Твое́м живи́ мя.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́ Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м,

поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жа гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щимся Тебе́, и храня́щим за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя,

я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко мле́ко се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х,

па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

По ми́лости Твое́й живи́ мя,

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

Я́ко а́ще бы не зако́н Твое́ поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

Припев: Помяни́, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Господи, помилуй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Твой есмь аз, спаси́ мя:

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́,

Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты,

на словеса́ Твоя́ упова́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду,

не преда́ждь мене́ оби́дящим мя.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Время сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух,

я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

При́зри на мя и поми́луй мя,

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Стопы моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́ и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

Пра́вда Твоя́ пра́вда во век,

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя,

я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Князи погна́ша мя туне, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возрадуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обретаяй корысть многу. Непра́вду возненави́дех и омерзих,

зако́н же Твой возлюби́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Седмерицею днем хвалих Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног лю́бящим зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби я зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя,

Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научиши́ мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне

Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Припев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х (ду́шу раба́ Твоего́, рабы́ Твоея́).

Тропари, глас 5-й

Припев: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни, и дверь ра́йскую, да обря́щу и аз путь покая́нием. Поги́бшее овча́ аз е́смь, воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, и к жи́зни нестаре́емей, святи́и, и присносу́щней преста́вльшеся, Того́ приле́жно, му́ченицы, моли́те долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, и Мне последова́вшия ве́рою, прииди́те наслади́теся, и́хже угото́вах вам по́честей, и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз е́смь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний; уще́дри Твое́ созда́ние, Влады́ко, и очи́сти Твои́м благоутро́бием, и вожделе́нное оте́чество пода́ждь ми, рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, преступле́нием же за́поведи па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, на е́же по подо́бию возведи́, дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́) и учини́ его́ (ю, я́) в раи́, иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла; усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пшия́ рабы́ Твоя́) упоко́й, презира́я его́ (ея́, их) вся согреше́ния.

Слава: Трисия́тельное Еди́наго Боже́ства благоче́стно пое́м, вопию́ще: Свят еси́, О́тче безнача́льный, собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ныне: Богородичен:

Ра́дуйся, Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние, Тобо́ю да обря́щем рай, Богоро́дице чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Го́споди, поми́луй (40 раз).

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, их) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца, я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твое́й, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 5-й

Поко́й, Спа́се наш, с пра́ведными раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́, рабы́ Твоя́), и сего́ (сию́, сия́) всели́ во дво́ры Твоя́, я́коже есть пи́сано, презира́я, я́ко благ, прегреше́ния его́ (ее́, их), во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении, и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне: Богородичен:

От Де́вы возсия́вый ми́ру, Христе́ Бо́же, сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое́му да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Затем читаем канон о усопшем (усопшей).

Когда написано «Слава:», «И ныне:», надо читать полностью: «Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ныне и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь».

Срящ — встреча; все, что случается неожиданно.

Припев поется после каждого стиха, если же не позво́ляет время или силы — то после каждых двух или нескольких стихов.

Панихида для чтения мирянами

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и ныне:

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон.)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон.)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон.)

Псалом 90

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится. Речет Господеви: заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися, оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тьме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоей тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое; Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою; на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и; покрыю и, яко позна имя мое. Воззовет ко Мне, и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение мое.

Слава, и ныне: Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды) Господи, помилуй. (12 раз)

Глас 8-й

Стих 1: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Припев: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Стих 2: Блажен, егоже избрал и приял еси, Господи

(или: Блажена, юже избрал и приял еси, Господи,

или: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи).

Припев: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Стих 3: Память его (ея, их) в род и род.

Припев: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Стих 4: Душа его (ея) во благих водворится

(или: Души их во благих водворятся).

Припев: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Тропарь, глас 8-й

Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезное всем подаваяй, едине Содетелю, упокой, Господи, души раб Твоих, на Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего. (Дважды)

Слава, и ныне, Богородичен:

Тебе и стену, и пристанище имамы, и молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение.

Кафисма семнадцатая

(поется на 2-й глас или читается)

1 Блажени непорочнии в путь, ходящия в законе Господни.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея) .

2 Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его, 3 не делающии бо беззакония, в путех Его ходиша. 4 Ты заповедал еси заповеди Твоя сохранити зело. 5 Дабы исправилися путие мои, сохранити оправдания Твоя. 6 тогда не постыжуся, внегда призрети ми на вся заповеди Твоя. 7 Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научити ми ся судьбам правды Твоея. 8 Оправдания Твоя сохраню, не остави мене до зела. 9 В чесом исправит юнейший путь свой; внегда сохранити словеса Твоя. 10 Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини мене от заповедей Твоих. 11 В сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу Тебе. 12 Благословен еси Господи,

научи мя оправданием Твоим.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

13 Устнама моима возвестих вся судьбы уст Твоих. 14 На пути свидений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве. 15 В заповедех Твоих поглумлюся, и уразумею пути Твоя. 16 Во оправданиих Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. 17 Воздаждь рабу Твоему: живи мя, и сохраню словеса Твоя. 18 Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. 19 Пришлец аз есмь на земли: не скрый от мене заповеди Твоя. 20 Возлюби душа моя возжелати судьбы Твоя на всякое время. 21 Запретил еси гордым: прокляти уклоняющиися от заповедей Твоих. 22 Отьими от мене понос и уничижение,

яко свидений Твоих взысках.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея) .

23 Ибо седоша князи, и на мя клеветаху, раб же Твой глумляшеся во оправданиих Твоих: 24 Ибо свидения Твоя поучение мое есть, и совети мои оправдания Твоя. 25 Прильпе земли душа моя,

живи мя по словеси Твоему.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

26 Пути моя возвестих, и услышал мя еси: научи мя оправданием Твоим: 27 Путь оправданий Твоих вразуми ми, и поглумлюся в чудесех Твоих. 28 Воздрема душа моя от уныния: утверди мя в словесех Твоих. 29 Путь неправды отстави от мене,

и законом Твоим помилуй мя.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

30 Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. 31 Прилепихся свидением Твоим, Господи, не посрами мене. 32 Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. 33 Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну: 34 Вразуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. 35 Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех. 36 Приклони сердце мое во свидения Твоя, а не в лихоимство. 37 Отврати очи мои, еже не видети суеты,

в пути Твоем живи мя.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

38 Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. 39 Отьими поношение мое, еже непщевах: яко судьбы Твоя благи. 40 Се возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. 41 И да приидет на мя милость Твоя Господи, спасение Твое по словеси Твоему. 42 И отвещаю поношающым ми слово: яко уповах на словеса Твоя. 43 И не отьими от уст моих словесе истинна до зела, яко на судьбы Твоя уповах. 44 И сохраню закон Твой выну, в век и в век века. 45 И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках. 46 И глаголах о свидениих Твоих пред цари, и не стыдяхся: 47 И поучахся в заповедех Твоих, яже возлюбих зело: 48 И воздвигох руце мои к заповедем Твоим, яже возлюбих, и глумляхся во оправданиих Твоих. 49 Помяни словеса Твоя рабу Твоему, ихже упование дал ми еси. 50 То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи мя. 51 Гордии законопреступоваху до зела: от закона же Твоего не уклонихся. 52 Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. 53 Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. 54 Пета бяху мне оправдания Твоя, на месте пришельствия моего. 55 Помянух в нощи Имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. 56 Сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. 57 Часть моя еси, Господи, рех сохранити закон Твой. 58 Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим,

помилуй мя по словеси Твоему.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

59 Помыслих пути Твоя, и возвратих нозе мои во свидения Твоя. 60 Уготовихся и не смутихся сохранити заповеди Твоя. 61 Ужа грешник обязашася мне, и закона Твоего не забых. 62 Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. 63 Причастник аз есмь всем боящимся Тебе, и хранящим заповеди Твоя. 64 Милости Твоея, Господи, исполнь земля: оправданием Твоим научи мя. 65 Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. 66 Благости, и наказанию и разуму научи мя,

яко заповедем Твоим веровах.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

67 Прежде даже не смирити ми ся, аз прегреших: сего ради слово Твое сохраних. 68 Благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею научи мя оправданием Твоим. 69 Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. 70 Усырися яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучихся. 71 Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. 72 Благ мне закон уст Твоих,

паче тысящ злата и сребра.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

73 Руце Твои сотвористе мя

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

и создасте мя: вразуми мя, и научуся заповедем Твоим. 74 Боящиися Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. 75 Разумех Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистинну смирил мя еси. 76 Буди же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему рабу Твоему. 77 Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. 78 Да постыдятся гордии, яко неправедно беззаконноваша на мя, аз же поглумлюся в заповедех Твоих. 79 Да обратят мя боящиися Тебе, и ведящии свидения Твоя. 80 Буди сердце мое непорочно во оправданиих Твоих, яко да не постыжуся. 81 Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. 82 Исчезоша очи мои в слово Твое, глаголюще: когда утешиши мя; 83 Зане бых яко мех на слане: оправданий Твоих не забых. 84 Колико есть дней раба Твоего; когда сотвориши ми от гонящих мя суд; 85 Поведаша мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. 86 Вся заповеди Твоя истина: неправедно погнаша мя, помози ми. 87 Вмале не скончаша мене на земли: аз же не оставих заповедей Твоих.

88 По милости Твоей живи мя,

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

и сохраню свидения уст Твоих. 89 Во век, Господи, слово Твое пребывает на Небеси. 90 В род и род истина Твоя. Основал еси землю, и пребывает. 91 Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работна Тебе.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

92 Яко аще бы не закон Твое поучение мое был, тогда убо погибл бых во смирении моем. 93 Во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси.

Припев: Помяни, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

Господи, помилуй (40 раз).

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго усопшаго раба Твоего (усопшую рабу Твою, усопших раб Твоих) (имена их), и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави, и прости вся вольная его (ея) согрешения и невольная, возставляя его (ю) во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя единаго верова, истиннаго Бога и человеколюбца; яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему (рабе Твоей, рабом Твоим) (имена их), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

94 Твой есмь аз, спаси мя:

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

яко оправданий Твоих взысках.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

95 Мене ждаша грешницы погубити мя, свидения Твоя разумех. 96 Всякия кончины видех конец, широка заповедь Твоя зело. 97 Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. 98 Паче враг моих умудрил мя еси заповедию Твоею, яко в век моя есть. 99 Паче всех учащих мя разумех, яко свидения Твоя поучение мое есть. 100 Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. 101 От всякаго пути лукава возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. 102 От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил ми еси. 103 Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. 104 От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидех всяк путь неправды. 105 Светильник ногама моима закон Твой, и свет стезям моим. 106 Кляхся и поставих сохранити судьбы правды Твоея. 107 Смирихся до зела,

Господи, живи мя по словеси Твоему.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

108 Вольная уст моих благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя. 109 Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. 110 Положиша грешницы сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих. 111 Наследовах свидения Твоя во век, яко радование сердца моего суть. 112 Приклоних сердце мое сотворити оправдания Твоя в век за воздаяние. 113 Законопреступныя возненавидех, закон же Твой возлюбих. 114 Помощник мой и Заступник мой еси Ты,

на словеса Твоя уповах.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

115 Уклонитеся от мене лукавнующии, и испытаю заповеди Бога моего. 116 Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами мене от чаяния моего. 117 Помози ми, и спасуся, и поучуся во оправданиих Твоих выну. 118 Уничижил еси вся отступающия от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. 119 Преступающия непщевах вся грешныя земли, сего ради возлюбих свидения Твоя. 120 Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судеб бо Твоих убояхся. 121 Сотворих суд и правду,

не предаждь мене обидящим мя.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

122 Восприими раба Твоего во благо, да не оклеветают мене гордии. 123 Очи мои исчезосте во спасение Твое, и в слово правды Твоея. 124 Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. 125 Раб Твой есмь аз: вразуми мя, и увем свидения Твоя. 126 Время сотворити Господеви: разориша закон Твой. 127 Сего ради возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия. 128 Сего ради ко всем заповедем Твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидех. 129 Дивна свидения Твоя, сего ради испыта я душа моя. 130 Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. 131 Уста моя отверзох, и привлекох дух,

яко заповедей Твоих желах.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

132 Призри на мя и помилуй мя,

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

по суду любящих имя Твое.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

133 Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. 134 Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя. 135 Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. 136 Исходища водная изведосте очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. 137 Праведен еси, Господи, и прави суди Твои. 138 Заповедал еси правду свидения Твоя и истину зело. 139 Истаяла мя есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. 140 Разжжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. 141 Юнейший аз есмь и уничижен, оправданий Твоих не забых.

142 Правда Твоя правда во век,

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

и закон Твой истина. 143 Скорби и нужды обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое. 144 Правда свидения Твоя в век, вразуми мя, и жив буду. 145 Воззвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдания Твоя взыщу. 146 Воззвах Ти, спаси мя, и сохраню свидения Твоя. 147 Предварих в безгодии и воззвах, на словеса Твоя уповах. 148 Предваристе очи мои ко утру, поучитися словесем Твоим. 149 Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей: по судьбе Твоей живи мя. 150 Приближишася гонящии мя беззаконием, от закона же Твоего удалишася. 151 Близ еси Ты, Господи, и вси путие Твои истина. 152 Исперва познах от свидений Твоих, яко в век основал я еси. 153 Виждь смирение мое и изми мя,

яко закона Твоего не забых.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

154 Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. 155 Далече от грешник спасение, яко оправданий Твоих не взыскаша. 156 Щедроты Твоя многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. 157 Мнози изгонящии мя и стужающии ми, от свидений Твоих не уклонихся. 158 Видех неразумевающия и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. 159 Виждь, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. 160 Начало словес Твоих истина, и во век вся судьбы правды Твоея. 161 Князи погнаша мя туне, и от словес Твоих убояся сердце мое. 162 Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаяй корысть многу. 163 Неправду возненавидех и омерзих,

закон же Твой возлюбих.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

164 Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды Твоея. 165 Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. 166 Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. 167 Сохрани душа моя свидения Твоя и возлюби я зело. 168 Сохраних заповеди Твоя и свидения Твоя, яко вси путие мои пред Тобою, Господи. 169 Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему вразуми мя. 170 Да внидет прошение мое пред Тя,

Господи, по словеси Твоему избави мя.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

171 Отрыгнут устне мои пение, егда научиши мя оправданием Твоим. 172 Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. 173 Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих. 174 Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть.

Затем поем или читаем следующие стихи с припевом трижды:

175 Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне

176 Заблудих, яко овча погибшее: взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не забых.

Припев: Упокой, Господи, души раб Твоих (душу раба Твоего, рабы Твоея).

Тропари, глас 5-й

Припев: Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Святых лик обрете источник жизни, и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием. Погибшее овча аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Агнца Божия проповедавше, и заклани бывше якоже агнцы, и к жизни нестареемей, святии, и присносущней преставльшеся, Того прилежно, мученицы, молите долгов разрешение нам даровати.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии, и Мне последовавшия верою, приидите насладитеся, ихже уготовах вам почестей, и венцев небесных.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегрешений; ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и вожделенное отечество подаждь ми, рая паки жителя мя сотворяя.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Древле убо от не сущих создавый мя, и образом Твоим Божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от неяже взят бых, на еже по подобию возведи, древнею добротою возобразитися.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.

Упокой, Боже, раба Твоего (рабу Твою, рабы Твоя) и учини его (ю, я) в раи, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют яко светила; усопшаго раба Твоего (усопшую рабу Твою, усопшия рабы Твоя) упокой, презирая его (ея, их) вся согрешения.

Слава: Трисиятельное Единаго Божества благочестно поем, вопиюще: Свят еси, Отче безначальный, собезначальный Сыне, и Божественный Душе, просвети нас верою Тебе служащих, и вечнаго огня исхити.

И ныне: Богородичен:

Радуйся, Чистая, Бога плотию рождшая во спасение всех, Еюже род человеческий обрете спасение, Тобою да обрящем рай, Богородице чистая благословенная.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Господи, помилуй (40 раз).

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго усопшаго раба Твоего (усопшую рабу Твою, усопших раб Твоих) (имена их), и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его (ея, их) согрешения и невольная, возставляя его (ю, их) во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца, яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему (рабе Твоей, рабом Твоим) (имена их), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Седален, глас 5-й

Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего (рабу Твою, рабы Твоя), и сего (сию, сия) всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, яко благ, прегрешения его (ее, их), вольная и невольная, и вся яже в ведении, и не в ведении, Человеколюбче.

Слава, и ныне: Богородичен:

От Девы возсиявый миру, Христе Боже, сыны света Тою показавый, помилуй нас.

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Затем читаем канон о усопшем (усопшей).

Когда написано «Слава:», «И ныне:», надо читать полностью: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «И ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Срящ — встреча; все, что случается неожиданно.

Припев поется после каждого стиха, если же не позволяет время или силы — то после каждых двух или нескольких стихов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *