Псалтирь кафизма 4

Псалом Давиду, 24

1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, 2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. 5 Наста́ви мя на и́стину Твою, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. 6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. 7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твоей помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. 8 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. 10 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его, и свиде́ния Его. 11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. 12 Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т ему на пути́, его́же изво́ли. 13 Душа́ его во благи́х водвори́тся, и се́мя его насле́дит зе́млю. 14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его, и завет Его явит им. 15 Очи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от сети но́зе мои́. 16 При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. 17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. 18 Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. 20 Сохрани́ ду́шу мою, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди, 22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й его.

Перевод псалма на русский язык

Псалом Давиду, 25

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. 2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. 3 Яко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. 4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. 7 Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. 8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. 9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою, и с му́жи крове́й живо́т мой. 10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. 11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. 12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

Перевод псалма на русский язык

Псалом Давиду, прежде помазания, 26

1 Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, тии изнемо́гоша и падо́ша. 3 Аще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. 4 Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его. 5 Яко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. 6 И ны́не се вознесе́ главу́ мою, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. 7 Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. 8 Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. 9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. 10 Яко отец мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. 11 Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. 12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. 14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Перевод псалма на русский язык

Слава:

Псалом Давиду, 27

1 К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров. 2 Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́. 3 Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. 4 Даждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: возда́ждь воздая́ние их им. 5 Яко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6 Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. 7 Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему. 8 Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель Спасе́ний христа́ Своего́ есть. 9 Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови ́достоя́ние Твое, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Перевод псалма на русский язык

Псалом Давиду, исхода скинии, 28

1 Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 2 Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его. 3 Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. 4 Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. 5 Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: 6 и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. 7 Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́. 8 Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. 9 Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его вся́кий глаго́лет сла́ву. 10 Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. 11 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Перевод псалма на русский язык

Псалом песни, обновления до́му Давидова, 29

2 Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. 3 Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. 4 Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. 5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его, и испове́дайте па́мять святы́ни Его. 6 Яко гнев в я́рости Его, и жи́вот в во́ли Его: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. 7 Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. 8 Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. 9 К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. 10 Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? 11 Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. 12 Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. 13 Яко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Перевод псалма на русский язык

Слава:

В коне́ц, псалом Давиду, изступления, 30

2 На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. 3 Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 4 Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. 5 Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. 6 В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. 7 Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. 8 Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, 9 и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. 10 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. 11 Яко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. 12 От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. 13 Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. 14 Яко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою совеща́ша. 15 Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. 16 В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. 17 Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. 18 Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. 19 Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 20 Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. 21 Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. 22 Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. 23 Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. 24 Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. 25 Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Перевод псалма на русский язык

Псалом Давиду, разума, 31

1 Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. 2 Блаже́н муж, ему́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х его лесть. 3 Яко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. 4 Яко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. 5 Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. 6 За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. 7 Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. 8 Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи мои́. 9 Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. 10 Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. 11 Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Перевод псалма на русский язык

Слава:

По 4-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 7:

Смире́нную мою ду́шу посети́, Го́споди, во гресе́х все житие́ ижди́вшую: и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя. Препла́вая пучи́ну настоя́щаго жития́, помышля́ю бе́здну мно́гих мои́х зол, и не име́яй окорми́теля помышле́ний, Петро́в провещава́ю Ти глас: спаси́ мя, Христе́, спаси́ мя, Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Слава: Ско́ро совни́дем в неве́стник Христо́в, да вси услы́шим блаже́нный глас Христа́ Бо́га на́шего: прииди́те, лю́бящии Небе́сную сла́ву, соприча́стницы бы́вше му́дрых дев, уясни́вше свещы́ на́шя ве́рою.

И ныне: Душе́, пока́йся пре́жде исхо́да твоего́, суд неумы́тен гре́шным есть и нестерпи́мый. Возопи́й Го́споду во умиле́нии се́рдца: согреши́х Ти в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, моли́твами Богоро́дицы уще́дри и спаси́ мя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Тебе́, Го́споди, еди́ному Благо́му и Непамятозло́бному, испове́даю грехи́ моя́, Тебе́ припа́даю вопия́, недосто́йный: согреши́х, Го́споди, согреши́х и несмь досто́ин воззре́ти на высо́ту небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Но, Го́споди мой, Го́споди, да́руй ми сле́зы умиле́ния, еди́ный Бла́же и Ми́лостивый, я́ко да и́ми Тя умолю́, очи́ститися пре́жде ко́нца от вся́каго греха́: стра́шно бо и гро́зно ме́сто и́мам проити́, те́ла разлучи́вся, и мно́жество мя мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и никто́же в по́мощь спу́тствуяй или́ избавля́яй. Тем припа́даю Твое́й бла́гости, не преда́ждь оби́дящым мя, ниже́ да похва́лятся о мне врази́ мои́, Благи́й Го́споди, ниже́ да реку́т: в ру́ки на́шя прише́л еси́, и нам пре́дан еси́. Ни, Го́споди, не забу́ди щедро́т Твои́х и не возда́ждь ми по беззако́нием мои́м, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: но Ты, Го́споди, накажи́ мя, оба́че ми́лостию и щедро́тами. Враг же мой да не возра́дуется о мне, но угаси́ его́ на мя преще́ния и все упраздни́ его де́йство, и даждь ми к Тебе́ путь неуко́рный, Благи́й Го́споди: зане́же и согреши́в, не прибего́х ко ино́му врачу́, и не простро́х руки́ моея́ к бо́гу чужде́му, не отри́ни у́бо моле́ния моего́, но услы́ши мя Твое́ю благо́стию и утверди́ мое́ се́рдце стра́хом Твои́м, и да бу́дет благода́ть Твоя́ на мне, Го́споди, я́ко огнь попаля́яй нечи́стыя во мне по́мыслы. Ты бо еси́, Го́споди, свет, па́че вся́каго све́та; ра́дость, па́че вся́кия ра́дости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жизнь и́стинная и спасе́ние, пребыва́ющее во ве́ки веко́в, аминь.

Псалом 4 — одна из тех многочисленных песен, которые были написаны царем Давидом в часы выпавших на его долю страданий и испытаний. Он сокрушается по поводу ожесточения сердец человеческих и просит Бога помочь людям освободиться от жестокосердия.

Текст молитвы псалом 4

При проведении богослужений используется церковнославянский или старославянский язык. С его помощью молитва достигает Господа и доносит просьбы и мольбы верующих

На церковнославянском языке

В конец, в песнех псалом Давиду

1 Внегда призвати ми, услыша мя Бог правды моея, в скорби распространил мя еси, ущедри мя и услыши молитву мою.

2 Сынове человечестии, доколе тяжкосердии? Вскую любите суету и ищете лжи?

3 И уведите, яко удиви Господь преподобнаго Своего: Господь услышит мя, внегда воззвати ми к Нему.

4 Гневайтеся, и не согрешайте, яже глаголете в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся.

5 Пожрите жертву правды и уповайте на Господа.

6 Мнози глаголют: кто явит нам благая? Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи.

7 Дал еси веселие в сердце моем: от плода пшеницы, вина и елеа своего умножишася.

8 В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единаго на уповании вселил мя еси.

На русском языке

Если читать псалом 4 на русском языке, то становятся более понятны переживания и страдания певца, его смятение и желание найти защиту Господа:

К исполнению, на струнах. Песнь Давида.

1 Когда я призвал, услышал меня Бог правды моей; в тесноте Ты дал мне простор. Сжалься надо мною и услышь молитву мою.

2 Сыны человеческие, доколе вы тяжки сердцем? Для чего любите тщету и ищете лжи?

3 И познайте, что дивным соделал Господь святого Своего. Господь услышит меня, когда я воззову к Нему.

4 Гневайтесь – но не грешите, в том, что говорите в сердцах ваших; на ложах ваших сокрушайтесь.

5 Принесите жертву правды и уповайте на Господа.

6 Многие говорят: «Кто покажет нам благо?» – Отметил нас свет лица Твоего, Господи!

7 Ты дал веселье сердцу моему: от плода пшеницы, вина и елея своего они преисполнились.

8 С миром лягу и сразу усну, ибо Ты, Господи, мне одному дал с надеждою жить.

История написания

Точное время написание псалма 4 не установлено, зато точно известно, что его автором был Давид. Из него понятно, что рассказ идет о сложном времени в жизни и правлении царя Давида. Появилось много недовольных, но источник этого недовольства неизвестен. Возможно, это – война или побег от Аввесалома, сына Давида, который стремился занять отцовский трон еще при жизни Давида – точных указаний на это нет.

Мнения по поводу событий, послуживших источником написания песни, расходятся. Однако все сходятся во мнении, что в это время Давид был переполнен переживаниями и страданиями, но постоянно обращался к Господу, уповая на его помощь и защиту.

При этом жизнь свидетельствовала, что царь постоянно находился под защитой Всевышнего: из самых тяжелых ситуаций всегда находился выход, а Давид оставался живым и здоровым даже после самых тяжелых сражений. И в период, о котором идет речь в 4 псалме, Давид уверен, что обязательно получит поддержку Господа.

Для чего читается псалом 4?

Чтение молитвы уместно, когда у человека возникает чувство безысходности от навалившихся проблем, если ему сложно справиться с отчаянием и отрицательными эмоциями, если вера его ослабевает. Когда одолевают болезни, а финансовые проблемы кажутся неразрешимыми, слова молитвы, обращенной к Господу, помогут. Чтобы просьбы дошли до Господа, читать текст псалма 4 нужно с полным доверием к Богу и открытым сердцем.

Молитва подходит для чтения людям нервным и неуравновешенным, постоянно тревожащимся из-за любой мелочи, суетливым, постоянно выясняющим отношения. Чтобы избавиться от пустой суеты и ненужной тревоги, важно обратиться к Господу, усмирив свой гнев.

Толкование

Чтобы глубже прочувствовать весь трагизм ситуации, о которой повествует Давид, требуется толкование: возможность обрести силы и найти защиту Божью. Толкование раскрывает глубокий смысл псалма 4.

  • Стих 1: Давид непосредственно обращается к Богу и просит услышать его молитву. Бедствия, которые обрушиваются на человека, — результат его неверия в Господа. Чтобы избавиться от этих «оков», нужно обратиться к Богу.
  • Стих 2: в нем царь задается вопросом, почему «сыны человеческие» живут во лжи и суете, когда можно пребывать в спокойствии и мире.
  • Стих 3: Царь призывает свой народ обратиться к Богу и восхититься делами его, уверовать в силу его и дела Господни, как верит он в то, что Бог не оставит его без помощи и поддержки.
  • Стих 4-5: в нем призыв одуматься и раскаяться. Каждый волен выражать свои мысли и несогласие, при этом не преступая законы Божьи и не опускаясь до греха. Чтобы обвинять, нужно проанализировать ситуацию и выяснить, насколько правомерно осуждение и гнев, доказана ли вина того, кого обвиняют во всех грехах.
  • Стихи 6-8: наполнены искренностью, светлыми чувствами и верой в Бога. Он помог тогда, когда окружение Давида было на грани отчаяния из-за отсутствия понимания происходящего и «хлеба насущного». Именно в это время пришла Божья помощь. И хотя до решения всех проблем еще далеко, царь полностью уверен в милости Господней, поэтому спокойно ложится спать, несмотря на недружелюбное окружение.

Перевод профессора Павла Александровича Юнгерова

24. Псалом Давида.

К Тебе, Господи, воздвиг я душу мою. Боже мой! На Тебя я уповал, да не постыжусь во век, и да не посмеются надо мной враги мои. Ибо все уповающие на Тебя не постыдятся. Да постыдятся все, беззаконнующие тщетно. Пути Твои, Господи, скажи мне и стезям Твоим научи меня. Наставь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог, Спаситель мой, и на Тебя я надеялся всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и неведения моего не помяни, по милости Твоей Ты помяни меня, по благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, посему согрешающим Он укажет путь закона. Будет руководить кротких в суждении, научит кротких путям Своим. Все пути Господни – милость и истина для ищущих завета Его и откровений Его. Ради имени Твоего, Господи, очисть грех мой, ибо он велик. Какой человек боится Господа? Ему Он даст закон для пути, какой Ему угоден. Душа его среди благ водворится, и семя его наследует землю. Господь – сила боящихся Его и завет Его (это) явит им. Очи мои всегда (обращены) ко Господу, ибо Он исторгнет от сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и убог. Скорби сердца моего умножились, от бедствий моих изведи меня. Посмотри на смирение мое и на изнеможение мое, и оставь все грехи мои. Посмотри на врагов моих: как они умножились и (какою) ненавистью неправедною возненавидели меня! Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что уповал на Тебя. Незлобивые и праведные объединились со мною, ибо я на Тебя, Господи, уповал. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.

25. Псалом Давида.

Суди меня, Господи, ибо я в незлобии своем ходил и в уповании на Господа не ослабею. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое. Ибо милость Твоя – пред очами моими, и я благоугоден был (Тебе, ходя) во истине Твоей. Не сидел я в собрании суетном и к нарушителям закона не войду. Возненавидел я скопище лукавых и с нечестивыми не буду сидеть. Умою среди невинных руки мои и обойду жертвенник Твой, Господи, Дабы услышать мне глас хвалы Твоей и поведать о всех чудесах Твоих. Господи! Я возлюбил благолепие дома Твоего и место селения славы Твоей. Не погуби с нечестивыми душу мою и с кровожадными жизнь мою, У которых в руках беззаконие, а десница их наполнена мздоимством. А я ходил в незлобии моем: избавь меня, Господи, и помилуй меня. Нога моя стоит на правом пути, в церквях благословлю Тебя, Господи.

26. Псалом Давида. Прежде помазания.

Господь просвещение мое и Спаситель мой: кого убоюсь? Господь защитник жизни моей: кого устрашусь? Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою, оскорбители мои и враги мои, то сами они изнемогли и пали. Если выстроится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня брань, на Него я уповаю. Одного просил я у Господа, и сего (только) взыщу: чтобы жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм святой Его. Ибо Он сокрыл меня в скинии Своей в день бедствий моих, сохранил меня в тайном месте скинии Своей, на скалу вознес меня. И ныне, как только Он возвысил голову мою над врагами моими, я обошел и принес в скинии Его жертву хвалы и восклицания. Буду петь и воспевать Господу. Услышь, Господи, голос мой, которым я взывал, помилуй меня и услышь меня. Тебе сказало сердце мое: Господа взыщу. Взыскало Тебя лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонись во гневе от раба Твоего, будь мне помощником, не отринь меня и не оставь меня, Боже, Спаситель Мой! Ибо отец мой и мать моя оставили меня, а Господь принял меня. Руководи мной, Господи, в пути Твоем и наставь меня на стезю прямую врагов моих ради. Не предай меня на волю притеснителей моих, ибо восстали на меня свидетели неправедные, и солгала неправда себе самой. Верю, что увижу блага Господни на земле живых. Уповай на Господа, мужайся, и да крепится сердце твое, и уповай на Господа.

Слава

27. Псалом Давида.

К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, не безмолвствуй со мною, дабы, когда Ты будешь безмолвен со мною, я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь, Господи, голос моления моего, когда я молюсь Тебе, когда воздеваю руки мои ко храму святому Твоему. Не похить меня с грешниками, не погуби меня с делающими неправду, говорящими: «мир” ближним своим, тогда как зло в сердцах их. Воздай им, Господи, по делам их и по лукавству замыслов их, по делам рук их воздай им, воздай им должное. Ибо они не уразумели дел Господних и дел рук Его: низложи их и не восставляй. Благословен Господь, ибо Он услышал голос моления моего. Господь – помощник мой и защитник мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и процвела плоть моя, и волею моею исповедаю Его. Господь – крепость народа Своего и спасительная защита помазанника Своего. Спаси людей Твоих и благослови достояние Твое, и упаси их, и вознеси их до века.

28. Псалом Давида. На исход скинии.

Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу молодых овнов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу во дворе святом Его. Глас Господа на водах: Бог славы возгремел, Господь (возгремел) на водах многих. Глас Господа крепок, глас Господа великолепен. Глас Господа сокрушает кедры, и истребит Господь кедры ливанские. И сотрет их в прах, как тельца ливанского, а возлюбленный – как сын единорога. Глас Господа высекает пламя огня. Глас Господа потрясает пустыню, и потрясет Господь пустыню Каддийскую. Глас Господа укрепляет оленей и обнажает дубравы. И в храме Его всякий возвещает славу (Его). Господь потоп населяет, и будет восседать Господь (как) Царь во век. Господь крепость людям Своим даст. Господь благословит людей Своих миром.

29. Псалом песни. На обновление дома Давидова.

Превознесу Тебя, Господи, ибо Ты поднял меня и не возвеселил врагов моих из-за меня. Господи, Боже мой! Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи! Ты извел из ада душу мою и спас меня от нисходящих в могилу. Пойте Господу, преподобные Его, поведайте память о святыне Его. Ибо наказание в ярости Его, и жизнь в воле Его: вечером водворится плач, а утром – радость. Я сказал в благоденствии моем: «не поколеблюсь во век: Господи, по благоволению Твоему дай силу доброте моей!” Ты же отвратил лице Свое, и я был смущен. К Тебе, Господи, воззову, и Богу моему помолюсь. Что пользы в крови моей, когда я должен истлеть? Ужели прославит Тебя прах? Или возвестит он истину Твою? Услышал Господь и помиловал меня, Господь стал помощником мне. Ты обратил плач мой в радость мне, разорвал вретище мое, и опоясал меня веселием. Да воспоет Тебя слава моя, и да не буду сокрушаться. Господи, Боже мой! Во век буду исповедовать Тебя.

Слава

30. В конец. Псалом Давида. При исступлении.

На Тебя, Господи, я уповал, да не постыжусь во век: правдою Твоею избавь меня и спаси меня. Приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне Богом – защитником и домом прибежища, во спасение мне. Ибо Ты – держава моя и прибежище мое, и ради имени Твоего наставляй меня и питай меня. Изведи меня из сети сей, которую затаили для меня, ибо Ты, Господи, защитник мой; В руки Твои предаю дух мой. Ты избавил меня, Господи, Боже истины. Ты возненавидел тщетно почитающих суетное, а я на Господа уповал. Возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призрел на смирение мое, спас от нужды душу мою И не оставил меня в руках врагов, поставил на просторе ноги мои. Помилуй меня, Господи, ибо я скорблю, помутились от ярости око мое, душа моя и утроба моя. Ибо истощилась в болезни жизнь моя и лета мои (прошли) в воздыханиях, изнемогла в нищете крепость моя, и кости мои потряслись. У всех врагов моих я сделался поношением, а наипаче у соседей моих, и страшным для знакомых моих: видящие меня вон убегали от меня. Я был забыт в сердце (их), как умерший, я стал, как разбитый сосуд. Ибо я слышал хулу от многих, вокруг живущих, когда они собирались вместе на меня, совещались исторгнуть душу мою. Но я на Тебя, Господи, уповал, сказал: Ты – Бог мой! В руках Твоих жребий мой: избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви лице Твое рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи! Да не постыжусь, что я призвал Тебя, да постыдятся нечестивые и да сойдут в ад. Да будут немы уста льстивые, наговаривающие на праведника беззаконие с гордостью и презрением. Сколь велико множество благости Твоей, Господи, которую Ты сокрыл для боящихся Тебя, приготовил для уповающих на Тебя пред сынами человеческими! Ты скроешь их под кровом лица Твоего от мятежа людского, укроешь их в скинии от возмутительных речей. Благословен Господь, что дивно явил милость свою (как бы) в укрепленном городе. А я сказал в исступлении моем: я отвержен от очей Твоих. Посему услышал Ты голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Возлюбите Господа, все преподобные Его, ибо истину требует Господь и воздает чрезмерно творящим гордыню. Мужайтесь, и да укрепится сердце ваше, все уповающие на Господа!

31. Псалом Давида. В научение.

Блаженны те, чьи беззакония отпущены и чьи грехи прощены. Блажен муж, которому не вменит Господь греха и в устах которого нет лести. Когда я молчал, ослабели кости мои от вседневного вопля моего, Ибо день и ночь тяготела на мне рука Твоя; я сделался страдальцем, когда вонзился в меня терн. Беззаконие мое я познал и греха моего я не скрыл, сказал: «исповедуюсь Господу в беззаконии моем”, и Ты простил нечестие сердца моего. Посему помолится Тебе всякий преподобный во время благопотребное, и тогда разлившиеся многие воды к нему не приблизятся. Ты прибежище мое от скорби, объявшей меня. Радость моя! Избавь меня от окруживших меня. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, по которому пойдешь, остановлю на тебе очи Мои”. Не будьте, как конь и мул, у которых нет разума и которых челюсти можно притянуть (лишь) уздою и удилами, когда они не приближаются к тебе. Много наказаний грешному, а уповающего на Господа милость (Его) окружит. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, и хвалитесь (Им) все правые сердцем!

Слава

Молитвы после 4 кафизмы:

По 4-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 7:

Смиренную мою душу посети, Господи, во гресех все житие иждившую: имже образом блудницу, приими и мене, и спаси мя. Преплавая пучину настоящаго жития, помышляю бездну многих моих зол, и не имеяй окормителя помышлений, Петров провещаваю Ти глас: спаси мя, Христе, спаси мя, Боже, яко Человеколюбец.

Слава

Скоро совнидем в невестник Христов, да вси услышим блаженный глас Христа Бога нашего: приидите, любящии Небесную славу, сопричастницы бывше мудрых дев, уяснивше свещы нашя верою.
И ныне: Душе, покайся прежде исхода твоего, суд неумытен грешным есть и нестерпимый. Возопий Господу во умилении сердца: согреших Ти в ведении и не в ведении, Щедрый, молитвами Богородицы ущедри и спаси мя.

Господи, помилуй (40) и молитва:

Тебе, Господи, Единому Благому и Непамятозлобному, исповедаю грехи моя, Тебе припадаю вопия, недостойный: согреших, Господи, согреших и несмь достоин воззрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй ми слезы умиления, Единый Блаже и Милостивый, яко да ими Тя умолю, очиститися прежде конца от всякаго греха: страшно бо и грозно место имам проити, тела разлучився, и множество мя мрачное и безчеловечное демонов срящет, и никтоже в помощь спутствуяй или избавляяй. Тем припадаю Твоей благости, не предаждь обидящым мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, Благий Господи, ниже да рекут: в руки нашя пришел еси, и нам предан еси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих и не воздаждь ми по беззаконием моим, и не отврати лица Твоего от мене: но Ты, Господи, накажи мя, обаче милостию и щедротами. Враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещения и все упраздни его действо, и даждь ми к Тебе путь неукорный, Благий Господи: занеже и согрешив, не прибегох ко иному врачу, и не прострох руки моея к богу чуждему, не отрини убо моления моего, но услыши мя Твоею благостию и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огнь попаляяй нечистыя во мне помыслы. Ты бо еси, Господи, свет, паче всякаго света; радость, паче всякия радости; упокоение, паче всякаго упокоения; жизнь истинная и спасение, пребывающее во веки веков, аминь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *